fbpx
NEWS SCSS

December 2019 – Key Challenges & Opportunities For Sales In Logistics Services

DECEMBER 2019

TOPIC: "KEY CHALLENGES & OPPORTUNITIES FOR SALES IN LOGISTICS SERVICES"

VILAS Sharing Contents

VILAS Sharing Contents

06/12/2019

Top 10 thách thức các doanh nghiệp Logistics đối mặt

Ngành Logistics là xương sống của nền kinh tế và là động lực của tất cả các ngành bao gồm cả nông nghiệp, sản xuất hoặc dịch vụ. Hiện nay Logistics đang đối mặt với sự thay đổi to lớn …

09/12/2019

Tình hình Logistics thế giới 2019

11/12/2019

Integrated Logistics Provider: Đối tác Logistics hoàn hảo cho doanh nghiệp

13/12/2019

Top 10 doanh nghiệp Logistics lớn nhất 2019

06/11/2019

VILAS News No.1 đã được lên sóng với những thông tin về các hoạt động sôi nổi của VILAS trong tháng vừa được cập nhật như:

• Chương trình MBA in Logistics & Supply Chain Management

• Kết quả Bán kết Cuộc thi Logistics dành cho các bạn sinh viên “Vietnam Young Logistics Talents”

• Đại hội thế giới năm 2019 của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế – FIATA World.

• Và nhiều thông tin thú vị khác.