fbpx
Chuỗi Cung Ứng NEWS

MBA nâng tầm sự nghiệp Chuỗi cung ứng của bạn ra sao?

Thay vì tuyển những sinh viên mới tốt nghiệp, có chuyên môn về quản trị Chuỗi cung ứng, thì bây giờ, do sự phát triển của thương mại điện tử, bán lẻ và sản xuất, thị trường đang có nhu cầu rất lớn đối với các ứng viên sở hữu bằng MBA về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

MBA Quản lý chuỗi cung ứng: Phép lai hoàn hảo cho nhân sự Chuỗi cung ứng chuyên nghiệp

MBA in Logistics and Supply Chain Management là chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp kết hợp giữa quản trị kinh doanh và chuyên môn  quản lý Chuỗi cung ứng. Đây là chương trình nghiên cứu toàn bộ quá trình của Chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng trên tay khách hàng.
Thông thường các thạc sĩ về quản trị kinh doanh đòi hỏi 1-3 năm để hoàn thành. Nhiều chương trình được xây dựng cho học viên đã có việc làm và chuyên môn nhất định về ngành. Chính vì vậy, một số chương trình MBA được mở trực tuyến hoặc tổ chức vào cuối tuần hoặc ban đêm nhằm đáp ứng nhu cầu vừa học vừa làm của các học viên.

 

giá trị bằng MBA Logistics Chuỗi cung ứng

Các yêu cầu cốt lõi phổ biến trong các chương trình MBA bao gồm:

• Số liệu thống kê
• Vận hành
• Kinh tế vi mô
• Quản lý
• Marketing
• Kinh tế vĩ mô
• Tài chính
• Đạo đức kinh doanh
• Kế toán

Hầu hết các chương trình MBA cung cấp các chuyên ngành và các lĩnh vực cụ thể để tập trung và phát triển. MBA in Logistics and Supply Chain Management chính là một chương trinh như vậy. Mặc dù số lượng khóa học liên quan trực tiếp vào quản lý Chuỗi cung ứng có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình tham gia, nhưng các chương trình thường bao gồm ít nhất 3 đến 5 khóa học thạc sĩ trong lĩnh vực Logistics & Supply Chain Management.

Sự khác biệt giữa Thạc sĩ quản lý Chuỗi cung ứng và MBA quản lý Chuỗi cung ứng

Thạc sĩ về quản lý Chuỗi cung ứng chỉ tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng và các đối tượng hỗ trợ trực tiếp cho công tác quản lý Chuỗi cung ứng (về mặt kỹ thuật). Các học viên thường cần 1-2 năm để hoàn thành (thường là một khoảng thời gian ngắn hơn so với MBA).

 

giá trị bằng MBA Logistics Chuỗi cung ứng

 

Các khóa học phổ biến được dạy trong Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm:

• Phân tích thị trường cung ứng;
• Logistics;
• Hoàn thành và phân phối;
• Tổng quản lý chất lượng;
• Kế hoạch sản xuất và kiểm soát;
• Phương pháp và kiểm soát hoạt động Logistics;
• Quản trị chuỗi cung ứng chiến lược;
• Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu;
• Công nghệ quản lý chuỗi cung ứng;
• Chiến lược tìm nguồn cung ứng;
• Quản lý chuỗi cung ứng;
• Luận án.

Mặt khác, MBA về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bao hàm một nền tảng rộng lớn cho cả lĩnh vực kinh doanh và cung ứng chuyên sâu. Một trong những khác biệt chính về MBA và bằng Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng là MBA bao gồm nhiều khóa học về quản lý, lãnh đạo đồng thời hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Trong khi đó bằng Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng có xu hướng tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật chủ yếu chỉ thích hợp để quản lý chuỗi cung ứng.

MBA nâng tầm sự nghiệp Chuỗi cung ứng của bạn ra sao?

Cả 2 chương trình Thạc sĩ và MBA là những lựa chọn tuyệt vời cho nhân sự muốn nâng cao kiến thức trong quản lý Chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến mục tiêu ban đầu khi tham gia bất cứ chương trình nào: Kỹ năng ứng dụng cho công việc. MBA đã được chứng minh rằng thường được tuyển dụng để tham gia vào C-Suite. Còn về các Thạc sĩ quản lý Chuỗi cung ứng sẽ phù hợp hơn với công việc chú trọng nhiều kỹ thuật.

 

giá trị bằng MBA Logistics Chuỗi cung ứng

 

Cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ đa dạng hơn khi bạn có MBA về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: trong lĩnh vực lập kế hoạch và hoạch định chính sách, tạo động lực, đánh giá, phát triển sản phẩm , cho đến kiểm soát hàng tồn kho. Học viên tốt nghiệp MBA nói chung, có thể bắt đầu với tư cách là người quản lý vận hành chung của Chuỗi cung ứng và trở thành phó bộ phận hoạt động trong tổ chức (tùy theo năng lực của mỗi cá nhân).

Kết luận

Do sự phát triển nhanh chóng của Logistics và Chuỗi cung ứng, thị trường đang có nhu cầu rất lớn đối với các ứng viên sở hữu bằng MBA về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. MBA về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng là chương trình cấp bằng thạc sĩ chuyên môn kết hợp quản trị kinh doanh tổng hợp ; trong khi đó, bằng Thạc sĩ quản lý Chuỗi cung ứng có xu hướng tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật hơn. Vì lí do đó, với MBA chuyên môn, các học viên có cơ hội sẽ được tuyển dụng vào các vị trí C-Suite (các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp) cao. Cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ mở rộng khi bạn đã hoàn thành khóa học về MBA về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

 

Theo bschool.careers360.com, mbacentral.org, bestcolleges.com

 

—————————————————————–

 

Training Program

MBA IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“Position your Supply chain Career at the top of the industry”

 

  • Understand a big picture of Logistics/Supply Chain in global standard
  • Obtain the multidisciplinary and Vietnam market-based approach
  • Research, discuss and learn with both local and global lecturers who are top experts in the field of Logistics/Supply Chain