HIGHER DIPLOMA IN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Điều Hành Chuỗi Cung Ứng

TP. Hồ Chí Minh

279 giờ | 9 giờ/tuần

5 lợi thế cạnh tranh phải nỗ lực xây dựng và trau dồi của nhân sự trước sự dịch chuyển của các Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Toàn diện chuyên môn về vận hành và quản lý Chuỗi cung ứng

Năng lực đa nhiệm các mảng chức năng trong Chuỗi cung ứng

Thích ứng nhanh với sự thay đổi & sẵn sàng cải tiến dựa trên số liệu

Nền tảng kiến thức và kỹ năng để ứng dụng các công nghệ mới

Năng lực phản hồi để tăng lợi thế cạnh tranh cho kinh doanh

HIGHER DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT được VILAS phát triển với sự kiểm duyệt của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế FIATA. Chương trình thiết kế theo hướng chuẩn hóa chuyên môn về Quản lý Logistics – Chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn Quốc tế song hành sự tiếp cận phù hợp với thị trường Việt Nam, từ đó giúp học viên xây dựng tư duy thiết kế, xây dựng kế hoạch – chiến lược vận hành, cải tiến, quản trị rủi ro liên chức năng trong Chuỗi cung ứng, …  

Đối tượng tham dự

Nhà quản lý chuỗi cung ứng từ đa dạng lĩnh vực

Nhân sự chuỗi cung ứng mong muốn phát triển lên cấp quản lý

Các nhà cung cấp giải pháp & dịch vụ cho chuỗi cung ứng

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Xây dựng và hệ thống kiến thức toàn diện về Quản trị Chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp những chia sẻ về trải nghiệm vận hành thực tế từ đội ngũ giảng viên đảm nhiệm các vị trí quản lý cao cấp từ các tập đoàn, doanh nghiệp;

Ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc thông qua chuỗi hoạt động nhóm, bài tập liên tục, xuyên suốt chương trình học nhằm giúp học viên xây dựng và hoàn thiện từng bước kế hoạch và chiến lược cải tiến áp dụng vào môi trường làm việc;

Hướng dẫn nghiên cứu các mô hình về Chuỗi cung ứng như Mô hình SCOR để học viên chủ động tiến hành đo lường “sức khỏe” của Chuỗi cung ứng tại thực tế doanh nghiệp và thực hiện các cải tiến cụ thể thông qua phân tích dữ liệu;

Môi trường học tập và trao đổi kiến thức từ đội ngũ giảng viên đầu ngành, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và học viên đều là nhân sự đã có kinh nghiệm thuộc đa dạng các mảng chuyên môn trong Chuỗi, đa dạng ngành nghề;

Bằng cấp chuyên môn Quốc tế từ Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế FIATA, nhận được sự công nhận và ưu tiên từ các doanh nghiệp, tạo lợi thế ứng tuyển và phát triển nghề nghiệp dài hạn cho học viên.

Các Modules đào tạo

Higher Diploma in Supply Chain Management Program

Module Code: SCM

 

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 3 tuần

 

Module cung cấp cho học viên kiến thức cần thiết về quản lý chuỗi cung ứng, phân biệt giữa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hiểu các chiến lược Hoạt động Chuỗi cung ứng cho các mô hình kinh doanh và sản phẩm khác nhau.

 

Chương trình giúp học viên nắm bắt những thách thức và vấn đề chính mà các tổ chức phải đối mặt khi phát triển & ứng dụng chiến lược chuỗi cung ứng, sự đánh đổi giữa chi phí và chất lượng của dịch vụ; và phương pháp vận hành tốt Chuỗi thông qua khái niệm Hợp tác chuỗi cung ứng cũng như thực hiện Quản trị quan hệ khách hàng.

 

Bên cạnh đó, học viên được cập nhật các xu hướng, phát triển mô hình chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Từ đó chia sẻ kinh nghiệm để phát triển khả năng quản lý chất lượng, đánh giá tiềm năng và rủi ro của từng bộ phận chức năng trong chuỗi, định hình phù hợp chiến lược hoạt động của chuỗi cung ứng.

Module Code: GMM

 

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 3 tuần

 

Module này sẽ giúp học viên hiểu được cấu trúc marketing toàn cầu và cách hoạt động của Logistics trong cấu trúc này. Cụ thể, học viên sẽ có thể phân biệt giữa các phương pháp tiếp cận theo hướng marketing (thúc đẩy bán hàng) và hướng sản phẩm trong các tổ chức. Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau trong nghiên cứu marketing và xây dựng các chiến lược thâm nhập thị trường cơ bản. 

 

Học viên cũng sẽ có thể phân biệt giữa tiếp thị sản phẩm và dịch vụ, đồng thời xác định và phân tích các nguyên tắc phân khúc và phát triển các chiến lược tiếp thị và định vị mục tiêu.

 

Bên cạnh đó, khoá học cung cấp cho học viên các phương pháp để quản lý bảo trì thiết bị nhà máy cũng như xác định được sự khác biệt trong môi trường sản xuất, quy trình, cách bố trí sản xuất và mối liên hệ với hệ thống phân cấp kiểm soát, lập kế hoạch sản xuất.

Module Code: FM

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 3 tuần

 

Module giúp học viên hiểu được phạm vi và vai trò của quản lý tài chính trong việc đáp ứng các mục tiêu của Chuỗi cung ứng. Học viên sẽ có thể phân tích các báo cáo tài chính để hiểu tình trạng tài chính của doanh nghiệp, tính toán vốn lưu động và vai trò của chúng trong các tổ chức và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh. 

 

Ngoài ra, học viên cũng sẽ có thể thẩm định, lựa chọn nguồn vốn phù hợp và hiểu được vai trò của quản lý tài chính trong việc tái cấu trúc và tăng trưởng của doanh nghiệp, nắm bắt được mối liên hệ giữa quản lý tài chính của tổ chức và quản lý chuỗi cung ứng.

Module Code: DSP

 

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 4 tuần

 

Module cung cấp kiến thức nền tảng và hiểu biết chuyên môn về các nguyên tắc & thực tiễn của quản lý – vận hành chuỗi cung cứng bằng cách tập trung vào hoạch định nhu cầu và năng lực cung ứng. 

 

Chương trình giúp học viên hiểu về S&OP (Kế hoạch bán hàng và vận hành) và cách S&OP điều phối các kế hoạch sản xuất, Logistics, dịch vụ và Marketing, …; từ đó cung cấp quy trình phối hợp, trong đó các quản lý bộ phận bắt buộc phải tiến hành các cuộc họp định kỳ để đồng bộ hóa các nội dung, mục tiêu, chiến lược, số liệu hiệu suất và tổng quan về mô hình CPFR.

 

Trong module này, học viên sẽ được chia sẻ các kinh nghiệm và hướng dẫn các phương pháp làm việc thực tế trong việc quản lý và xử lý các loại dữ liệu khác nhau.

Module Code: POM

 

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 3 tuần

 

*Module tiên quyết: Supply – Demand Planning

 

Module giúp học viên xác định vai trò của quản lý sản xuất và vận hành trong chuỗi cung ứng, đặc biệt để đánh giá việc lập kế hoạch vị trí và tối ưu hóa bố trí, lập kế hoạch năng lực và kế hoạch sản xuất. 

 

Học viên sẽ có thể nắm bắt thiết kế sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kiểm soát chất lượng, xác định được tiêu chuẩn công việc và biết cách đo lường công việc hiệu quả tiêu chuẩn công việc và đo lường công việc và quản lý bảo trì thiết bị nhà máy và xác định được sự khác biệt trong môi trường sản xuất, quy trình và bố trí sản xuất cũng như mối liên hệ với hệ thống phân cấp kiểm soát và lập kế hoạch sản xuất. Khoá học giúp học viên hiểu được vai trò quan trọng của việc chuyển đổi từ kết quả S&OP sang Hoạch định nguồn lực sản xuất, Lịch trình sản xuất tổng thể (MPS), Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu (MRP) và Kiểm soát hoạt động sản xuất (PAC).

 

Bên cạnh đó, chương trình sẽ giúp học viên nắm bắt một số khía cạnh kỹ thuật thiết yếu, cùng với các phương pháp thực hiện và xử lý Kế hoạch sản xuất tổng thể, Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, phân tích khái niệm về Lập kế hoạch năng lực và Kiểm soát hoạt động sản xuất.

Module Code: PM

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 4 tuần

 

Module tập trung phát triển các kỹ năng và chiến lược mua hàng bao gồm kiến thức về vai trò, trách nhiệm và các yếu tố cốt lõi của mua hàng; giá trị của việc mua hàng đóng góp cho hoạt động của tổ chức; chiến lược về tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá, quản lý và phát triển nhà cung cấp; phát triển các kỹ thuật đàm phán; phân tích giá cả và cấu trúc chi phí; kiểm soát chất lượng và dịch vụ của bộ phận mua hàng.

Module Code: CM

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 3 tuần

*Module tiên quyết: Procurement Management

Module sẽ giải quyết những vấn đề về phân tích các đặc điểm khác nhau của các loại hợp đồng thể hiện mối liên kết kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ đó xây dựng kế hoạch quản lý hợp đồng với nhận thức về các yếu tố giải quyết tranh chấp; xác định vai trò của bộ phận thu mua trong quản lý hợp đồng; xác định, phân tích và giảm thiểu rủi ro trong hợp đồng.

Module Code: WIM

  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 4 tuần

 

Module cung cấp các phương pháp phát triển, đánh giá và tối ưu hóa hoạt động kho hàng và thiết kế các giải pháp cho chiến lược Kho hàng từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng thông qua hướng dẫn cách tiếp cận ra quyết định được sử dụng để xác định số lượng kho hàng trong hệ thống Logistics, hiểu sự khác biệt giữa các phương pháp tiếp cận để quản lý hàng tồn kho và quản lý kho hàng, cùng với việc nhận ra sự thay đổi của nhu cầu và độ dài chu kỳ đặt hàng ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định về hàng tồn kho, từ đó lập kế hoạch tồn kho có thể chuẩn bị từ tổ chức.

 

Khoá học cung cấp kiến thức giúp học viên quản lý kho hàng hiệu quả trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục cũng như cách để điều phối các hoạt động khác, bao gồm việc sử dụng hệ thống thông tin và công nghệ (IS & IT) để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Module Code: GDTM
  Thứ 7 (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (09h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00) hàng tuần

  9 giờ/tuần | Tổng thời lượng: 4 tuần

 

Module tập trung vào quản lý vận tải quốc tế và nội địa theo mối quan hệ với chuỗi cung ứng quốc tế và phân phối trong nước. Đồng thời, thảo luận về vai trò của Vận tải hàng không & các quy định của IATA, cùng với Vận tải đường biển & tác động của 3 kênh đào chính trên thế giới. Chú trọng tiềm năng phát triển giao thông đường bộ, đặc biệt là vận tải đường sắt; và ứng dụng Vận tải đa phương thức trong Logistics quốc tế và nội địa.

SCM Final Project: Topics & Assessment Model (Link)

Cơ hội phát triển sự nghiệp
chuỗi cung ứng

Văn bằng quản lý chuỗi cung ứng

Sau khi hoàn thành chương trình học viên sẽ nhận văn bằng “FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management” được cấp bởi Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế – FIATA, có giá trị tại hơn 150 quốc gia thành viên gồm (Mỹ, Anh, Hà Lan, Đức, Singapore, Thái Lan,…).

Thông tin chi tiết tại đây

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

  • Các vị trí quản lý chuỗi cung ứng đang tăng lên với hơn 270.000 cơ hội mỗi năm.
  • Nhu cầu về các chuyên gia Chuỗi cung ứng nhiều hơn so với nguồn cung – 6 đến 8 vị trí quản lý có sẵn cho mỗi ứng viên.
  • Cơ hội nghề nghiệp mở rộng với tư cách là Giám đốc Logistics, Nhà phân tích chuỗi cung ứng, Giám đốc mua hàng, Nhà tư vấn và hơn thế nữa.
  • Mức lương trung bình 80.000 đô la mỗi năm.

Nguồn: Fortune và Viện Xử lý Vật liệu

Đội ngũ giảng viên

 Mr. Ha Vo

27 years of experience

Quality General Manager

 | Mercedes-Benz Viet Nam

 

 Ms. Na Tran

25 years of experience

Deputy General Director | Platinum Global

 

 Mr. Tai Tran

24 years of experience

[Former] Head of Supply Chain | Henkel Vietnam

 

Ms. Ngoc Nguyen

22 years of experience

[Former] 

Procurement Manager | Nestle Vietnam

 Ms. Diem Dang

22 years of experience

Supply Chain Associate Director | MM Mega Market Vietnam

 

 Ms. Quy Dang

21 years of experience

Head of Supply Chain | Syngenta Corp

 

Mr. Khiem Pham

18 years of experience

Senior Director | DKSH Vietnam

 Ms. Hong Le

18 years of experience

Legal Director | GSK Vietnam

 

 Mr. Phuoc Ho

17 years of experience

Head of Transport | SABECO

 Mr. Bang Quang

16 years of experience

Head of Supply Chain | Cargill Vietnam

 

 Ms. Nghi Ho

15 years of experience

Head of Contract Logistics | CEVA Logistics

 Mr. Quang Pham

15 years of experience

Vice President of Route & Linehaul Shuttle | Lazada eLogistics Vietnam

Mr. Cuong Nguyen

15 years of experience

Head of Legal | Novartis

 Ms. Trang Nguyen

10 years of experience

Solutions Design Lead | DHL Supply Chain Vietnam

Ms. Ngoc Nguyen

Master Instructor for CSCP, CPIM | APICS

 Mr. Quang Pham

Solution Design and Project Implementation Manager Rhenus Logistics Vietnam

 Ms. Dai Hoang

14 years of experience

Head of Logistics Operations South | DKSH Vietnam

 Ms. Bao Nguyen

10 years of experience

CL Contract Manager | CEVA Logistics

Ms. Mai Le

12 years of experience

International Market Supply (IMS) Manager | Nestle Vietnam

Mr. Ha Tran

12 years of experience

Zone Planning & Sourcing Manager | Decathlon Vietnam

Ms. Ha Truong

20 years of experience

Deputy General Manager | KGD Vietnam Steel Co.Ltd

 Ms. Huyen Le

25 years of experience

Procurement Director | Angia Group

 

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Học viên đến từ các doanh nghiệp