fbpx
Foundation Procurement Supply Chain Management

Quản Trị Mua Hàng – Purchasing Management

I. Giới thiệu khóa học Quản trị mua hàng – Purchasing Management

Một trong những thiếu sót lớn nhất trong việc đào tạo kiến thức về Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam là sự thiếu cân bằng giữa đào tạo ‘bán hàng’ (Sales) và đào tạo ‘mua hàng’ (Purchasing). Giá trị và tầm vóc quan trọng của quy trình mua hàng đã được nhìn nhận rõ ngay từ giai đoạn đầu khi khái niệm Chuỗi Cung Ứng ra đời vào những năm 1980, cùng lúc với sự hình thành quá trình giao thương và trao đổi hàng hoá, nguyên vật liệu giữa các nước với nhau.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã bắt đầu có sự thay đổi trong quan niệm và đánh giá về công tác Quản Trị Mua Hàng khi không chỉ dừng lại ở việc liên hệ với các nhà cung ứng để nhận được đúng số lượng, chủng loại, quy cách hàng hóa, thời gian nhận hàng với chi phí giá cả tốt nhất; mà còn yêu cầu công việc phải đạt chiều sâu về kiến thức và chuyên nghiệp về nghiệp vụ bao gồm: xác định nguồn hàng chiến lược, lập kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp và xây dựng tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, kỹ năng đàm phán, quản lý hợp đồng Quốc Tế. Qua đó đưa quá trình mua hàng đạt tầm chiến lược, trở thành mảng trọng yếu trong tổ chức doanh nghiệp và cần sự quản lý hiệu quả để mang lại giá trị toàn diện cho toàn Chuỗi.

Dựa trên giáo trình về Global Purchasing của Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (FIATA), VILAS đã xây dựng nên Chương trình đào tạo Quản Trị Mua Hàng để đào tạo những chuyên gia mua hàng mang tầm cỡ chiến lược trong tổ chức theo quan điểm quản trị hiện đại – quản trị chuỗi cung ứng như.

II. Mục tiêu khóa học Quản trị mua hàng – Purchasing Management

 • Phối hợp, phát triển kế hoạch, dự toán chi phí, sắp xếp lịch trình cho việc thu mua – mua hàng.
 • Xây dựng và thực hiện chính sách mua hàng, hướng dẫn quản lý hợp đồng, quy trình và thủ tục.
 • Đánh giá, lựa chọ nhà cung cấp, đàm phán về hợp đồng và phát triển các nhà cung cấp chiến lược.
 • Tổ chức xem xét, đánh giá và xây dựng những chi tiết yêu cầu kĩ thuật cho đấu thầu.
 • Quản lý thông tin và hệ thống mua hàng, phân tích thị trường và hệ thống cung cấp để đánh giá dự trữ vật liệu hiện có và trong tương lai.
 • Phân tích và đánh giá các xu hướng giá cả bên ngoài và sản phẩm mới để xác định các cơ hội giảm chi phí mua hàng tổng thể, kiểm soát ngân sách của bộ phận mua hàng.
 • Tối ưu hóa đàm phán, áp dụng các điều khoản thanh toán thích hợp;
 • Cập nhật các vấn đề thị trường nhập khẩu, pháp luật, thương mại quốc tế, nâng cao nhận thức và năng lực quản trị.

III. Đối tượng

Người đi làm đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thu Mua – Mua Hàng, hoặc công việc có liên quan đến lĩnh vực Thu Mua – Mua hàng – Cung ứng.

 

IV. Hình thức tổ chức

 • Lồng ghép kiến thức và kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc Mua hàng & Thu mua vào từng nội dung học.
 • Tập trung cải tiến quy trình Mua Hàng tại các công ty và nâng cao kỹ năng đàm phán – thương lượng.

Quản Trị Mua Hàng - Purchasing Management

 

V. Nội dung

Part 1: Introduction to Supply Chain and Role of Purchasing

 • Logistics and Supply Chain Evolution
 • Integrated Supply Chain
 • Supply Chain Management
 • Purchasing and Importance of Purchasing
 • 4 Pillars of Purchasing and Supply Chain Excellence Functions of global sourcing

Part 2: Purchasing Structure

 • Purchasing Organization
 • Purchasing Objective and Responsibility
 • Purchasing Process
 • Improving Purchasing Process
 • Purchasing Policy and Procedure
 • Policy of Purchasing Overview
 • Purchasing Policy Guidance & Direction

Part 3: Purchasing Operation

 • Negotiation and Bidding Process
 • Business Contract
 • Supplier Evaluation and Selection
 • Cost Management and Cost Savings
 • Purchasing KPI & Supplier KPI
 • Purchasing Challenge Management
 • Sourcing Process
 • Supplier Management and Development
 • SRM – Supplier Relationship Management
 • Performance Measure

Group Presentations

Group Assignment Presentations

End of Program Assignment

Final Test (Individual)

VI. Thông tin khóa học

 • Thời gian: Thứ 7 (9:00 – 12:00) và chủ nhật (9:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00)
 • Thời lượng: 7 tuần

VII. Chứng nhận

 • Chứng nhận hoàn thành khóa học “Quản Trị Mua Hàng” do VILAS cấp. Có giá trị toàn quốc và không thời hạn.

Chương trình đào tạo Quản trị mua hàng – Procurement Management trang bị cho người học kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu của nghiệp vụ thu mua hàng hóa.

Trở thành chuyên gia Mua hàng chiến lược!

 

VILAS