fbpx

QUẢN TRỊ KHO HÀNG VÀ TỒN KHO

36 giờ học | 4 tuần

36 giờ học | 4 tuần

Giới thiệu chương trình

Quản lý kho hàng và hàng tồn kho là hai hoạt động rất quan trọng trong việc quản lý hiệu quả hoạt động mua sắm và chuỗi cung ứng, đảm bảo việc mang đến khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng. Mức tồn kho không chính xác có thể chịu ảnh hưởng bởi những tác động trực tiếp của người bán đối với chi phí, tính sẵn có và dịch vụ khách hàng.

 

Đầu tư vào một nhà kho và hoạt động hàng tồn kho là việc không dễ, song để tìm được một người quản lý kho hàng và kiểm kê xuất sắc còn khó khăn hơn. Do đó, VILAS đã xây dựng Chương trình Đào tạo Quản trị kho hàng và hàng tồn kho – một học phần của chứng chỉ FIATA Higher Diploma về Quản lý chuỗi cung ứng, nhằm đưa vai trò quan trọng của kho bãi và quy trình phân phối vào hệ thống chuỗi cung ứng. Khóa học cung cấp các phương pháp phát triển, đánh giá tối ưu hóa hoạt động kho hàng thiết kế các giải pháp cho chiến lược kho bãi từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Thảo luận về tầm quan trọng của kho hàng và chức năng của chúng như là trung tâm của chuỗi cung ứng;

Mô tả phương pháp ra quyết định được sử dụng để xác định số lượng kho trong hệ thống Logistics

Đánh giá vai trò chiến lược của quản lý hàng tồn kho đối với hoạt động của kho hàng;

Hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa các phương pháp tiếp cận quản lý hàng tồn kho và quản lý kho hàng, cùng với việc nhận ra sự thay đổi của nhu cầu và độ dài chu kỳ đặt hàng ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định hàng tồn kho;

Chứng minh cách lập kế hoạch hàng tồn kho có thể được tổ chức và quản lý hiệu quả trong một môi trường kinh doanh thay đổi liên tục;

Học cách tổ chức kho hàng và quản lý hoạt động của bạn bao gồm việc sử dụng hệ thống thông tin và công nghệ (IS & IT) để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Nội dung Khóa học

Chapter 1: Fundamentals of Manufacturing and Production environment

Chapter 2: Manufacturing Planning & Control Hierarchy

Chapter 3: Master Production Schedule

Chapter 4: Material Requirement Planning

Chapter 5: Capacity Planning

Chapter 6: Production Acitivity Control

Hand-out: Total Quality Management

 

Chapter 1: Warehouse Management in Supply Chain Management

Chapter 2: Warehouse Layout 

Chapter 3: Warehouse Processes 

Chapter 4: IT Application in Warehouse Management 

Chapter 5: Performance Management in Warehouse 

Chapter 6: Inventory Management 

Giảng viên

Mr. Mai Van Minh

Solution design and Project Implementation Manager – Rhenus Vietnam

Thông tin khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học Warehouse and Inventory Management được cấp bởi VILAS

*Sau Module Warehouse and Inventory Management, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn. 

Mô hình Virtual Classroom

Mô hình Virtual classroom (học tương tác trực tuyến) tại VILAS được phát triển với mục tiêu đào tạo từ xa. Đây là hình thức được tối ưu học giúp học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên & các nhân sự khác thông qua nền tảng Zoom.


  • Chủ động nâng cao chuyên môn;
  • Nội dung đào tạo của chương trình luôn được đảm bảo;
  • Hoạt động online năng động giúp gia tăng tương tác cho lớp học;
  • Chia sẻ thực tế & kinh nghiệm chuyên môn từ giảng viên & mentors;
  • Phương thức hỗ trợ học tập đảm bảo chất lượng (ôn bài, kiểm tra, stimulation game…);

ĐĂNG KÝ NGAY !

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]