QUẢN TRỊ
KHO HÀNG & TỒN KHO

Nâng Cao Hiệu Suất Vận Hành & Năng Lực Quản lý

5 CÁI “KHÓ” TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG

Quản lý kho hàng và hàng tồn kho là hai hoạt động rất quan trọng trong việc quản lý hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, đảm bảo cho sự sẵn sàng hàng hóa trong sản xuất và phân phối của doanh nghiệp. 
🔻 Quy trình vận hành chung của kho cồng kềnh, cập nhật tồn kho thủ công, lãng phí thời gian nhưng rủi ro cao và độ chính xác thấp
🔻 Chưa rõ ràng trong việc phân công, phân nhiệm cho nhân viên kho, không biết được điểm gây nghẽn của cả quy trình
🔻 Sắp xếp hàng hóa trong kho chưa hợp lý, gây lãng phí thời gian và nguồn lực để tìm kiếm hàng, dễ thất thoát, hư hỏng hàng hóa
🔻 Kho thì lúc nào cũng đầy, nhưng hàng hóa cần thiết thì lại không đủ cung ứng do tồn kho chưa hiệu quả
🔻 “Tràn kho” không đáp ứng đủ để đáp ứng nhu cầu cao điểm, khó điều chỉnh linh hoạt trong vận hành kho khi có biến động.

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU
WAREHOUSE & INVENTORY MANAGEMENT

Đầu tư vào một nhà kho và hoạt động hàng tồn kho là một khoảng đầu tư rất lớn, kể cả khi sử dựng dịch vụ Logistics bên ngoài, doanh nghiệp vẫn cần có nhân sự quản lý kho hàng và lên kết hoạch tồn trữ chuyên nghiệp. Do đó, VILAS đã xây dựng Chương trình Đào tạo Quản trị kho hàng và hàng tồn kho – một học phần của chứng chỉ quốc tế FIATA Higher Diploma về Quản lý chuỗi cung ứng, nhằm tối ưu hoạt động vận hành kho bãi, tồn trữ và phân phối. Khóa học cung cấp các phương pháp phát triển, đánh giá và tối ưu hóa hoạt động kho hàng và thiết kế các giải pháp cho chiến lược kho bãi từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Hiểu rõ chức năng của các loại kho hàng, chọn đúng mô hình kho và vận hàng đúng vai trò là trung tâm của chuỗi cung ứng;

Mô tả phương pháp ra quyết định được sử dụng để xác định số lượng kho trong hệ thống Logistics

Đánh giá vai trò chiến lược của quản lý hàng tồn kho đối với hoạt động của kho hàng;

Hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa các phương pháp tiếp cận quản lý hàng tồn kho và quản lý kho hàng, cùng với việc nhận ra sự thay đổi của nhu cầu và độ dài chu kỳ đặt hàng ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định hàng tồn kho;

Chứng minh cách lập kế hoạch hàng tồn kho có thể được tổ chức và quản lý hiệu quả trong một môi trường kinh doanh thay đổi liên tục;

Học cách tổ chức kho hàng và quản lý hoạt động của bạn bao gồm việc sử dụng hệ thống thông tin và công nghệ (IS & IT) để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chapter 1: Warehouse Management in Supply Chain Management

 • The vital role that a warehouse plays in supply chain management
 • Responsibilities of a warehouse manager in ensuring efficient operations
 • Critical decisions involved in managing a warehouse effectively

Chapter 2: Warehouse Process

 • The 12 key processes in warehouse management that drive success
 • Understand how warehouse activities contribute to the total cost of operations
 • The role of a Warehouse Management System (WMS) in optimizing warehouse processes

Chapter 3: Warehouse Layout

 • Understand how space allocation and various factors determine the size of a warehouse
 • Different types of warehouse layouts and their objectives
 • The flow of merchandise and common areas within a warehouse

Chapter 4: Performance Management in Warehouse

 • Different types of costs in a warehouse and measures of effectiveness for inventory management
 • Understand how to choose the right performance measures and new performance metrics
 • Benchmarking and balanced scorecard for performance measurement
 • The importance of sustainability in the warehouse, including environment and waste management

Chapter 5: Inventory Management

 • The importance of effective inventory management
 • Various frameworks for inventory management
 • Forecasting models and techniques to optimize inventory levels
 • Special classes of items and how to manage them efficiently

Giảng viên

 Ms. Nghi Ho

16 years of experience

 Head of Business Development | YCH Group

Thông tin khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Warehouse and Inventory Management” được cấp bởi VILAS

*Sau Module Warehouse and Inventory Management, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn. 

Previous
Next

Hình ảnh lớp học tại VILAS

ĐĂNG KÝ NGAY !

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]