fbpx

Home

VILAS luôn hướng đến đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao
HỌC VIÊN
HÀNG NĂM

Qua việc đa dạng hóa chương trình học và nội dung học, VILAS đặt mục tiêu tiếp cận giảng dạy và đào tạo …

Xem thêm…

KHÓA HỌC
HÀNG NĂM

Với hơn 10 chương trình đào tạo ngắn hạn, trọng tâm vào 2 chương trình đào tạo dài hạn theo tiêu chuẩn FIATA và…

Xem thêm…

DOANH NGHIỆP
ĐỐI TÁC

Hướng sự đầu tư – phát triển mảng đào tạo doanh nghiệp thông qua các gói chương trình In-house được…

Xem thêm…

Chuyển động cùng bản tin
Logistics – Hàng Không – Chuỗi Cung Ứng

ĐỐI TÁC

CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC

ĐÀO TẠO

.