fbpx

“Keep up with the latest movement Logistics – Aviation – Supply chain”

VILAS is proud to have enthusiastic, insightful Trainers and Mentors as our core values

VILAS is one of the first pioneer in developing Logistics and Supply Chain training programs in Vietnam

Our in-house training packages will deliver the ultimate solution to meet your customised objectives

Ngày 25/12/2019, chuyến bay AK130 của hãng Air Asia đang trên hành trình từ Kuala Lumpur…

Kinh tế ngày càng phát triển khiến nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ theo đó cũng không …

Toàn cầu hóa được đề cập lần đầu từ những năm 1960 và là một trong những vấn đề nhận …

Quy mô ngành kinh tế chia sẻ (KTCS) ngày càng được mở rộng và ứng dụng ở nhiều lĩnh vực…