fbpx

“Keep up with the latest movement Logistics – Aviation – Supply chain”

VILAS is proud to have enthusiastic, insightful Trainers and Mentors as our core values

VILAS is one of the first pioneer in developing Logistics and Supply Chain training programs in Vietnam

Our in-house training packages will deliver the ultimate solution to meet your customised objectives

Covid-19 – chủng mới của vi-rút Corona là dịch bệnh đang được cả thế giới quan tâm…

“Singapore Supply Chain Adventure 2019” do VILAS thiết kế dành cho những nhân sự…

Buổi hội thảo SCSS No.11 kết thúc chuỗi Supply Chain Seminar Series A năm 2019 …

Xu hướng tự động hóa đang làm thay đổi nền sản xuất toàn cầu cũng như hoạt động logistics …