GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

Trải qua hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, ngành mua hàng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của mình trong việc duy trì chuỗi cung ứng. Đây cũng chính là ngòi nổ kích thích sự quan tâm lớn của các nhân sự trẻ với mong muốn phát triển sự nghiệp trong mảng Mua hàng.

Vậy, để tiếp cận chức năng mua hàng trong chuỗi cung ứng, bạn cần trang bị những gì?

  • Kiến thức tổng quan về vai trò và giá trị cốt lõi của phòng ban mua hàng

  • Nhìn nhận đúng về các vị trí trong lĩnh vực mua hàng để xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp

  • Phương thức và các nguồn tài nguyên để tiếp cận lĩnh vực mua hàng

  • Khung năng lực chính của một nhân sự bắt đầu ở lĩnh vực mua hàng.

Tham gia ngay sự kiện ASCC 02 – Webinar “Giải mã phòng ban Procurement”, để cùng VILAS khám phá những kiến thức nền tảng giá trị nhất về chức năng mua hàng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là làm thế nào để luôn phát triển đúng hướng trong lĩnh vực Mua hàng

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Hiểu giá trị của chức năng mua hàng đối với tổ chức, từ đó nắm bắt cơ hội phát triển nghề nghiệp

Hiểu biết về sự khác biệt của mua hàng giữa các ngành hàng

Lộ trình phát triển nghề nghiệp ở vị trí mua hàng

Hiểu được các vị trí công việc trong lĩnh vực mua hàng

Nắm bắt khung năng lực chính của một nhân sự bắt đầu ở lĩnh vực mua hàng

NỘI DUNG SỰ KIỆN

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Part 1: Procurment Overview

1.1 Procurement Overview – Definition and Roles in Supply Chain

1.2 The Advantages of a Procurement Career

Part 2: Areas of Work

2.1 Procurement Structure

2.2 Procurement Process

2.3 Procurement Career Roadmap

Different Roles in Procurement: Job Title and Description
2.4 Salary

Part 3: – Core Competencies and Advices on Job Applications

3.1 Knowledge and Resource

3.2 Skills 

3.3 Top Tips for staying on track in your Procurement Career

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

THÔNG TIN
DIỄN GIẢ

Mr. Nguyen Ngoc

Trung Huy

Supplier Scouting & Development Manager – Ericsson Vietnam

– Former Commodity Manager, Renewable Energy – General Electric Vietnam

Mr. Tran Thi Ngoc Mi

Procurement Management – Bosch Vietnam

– Former Export – Import Manager – Tutto Vietnam

THÔNG TIN

THÔNG TIN

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phí: 50.000 vnđ

Ngày: Thứ bảy, 16/04/2022

Time: 9:00 – 12:00

Nền tảng: Zoom Meeting