fbpx
ASIA SUPPLY CHAIN CAREER

ASCC (Asia Supply Chain Career) là chuỗi các hoạt động cung cấp những kiến thức và kỹ năng giá trị liên quan đến lĩnh vực Supply Chain và Logistics. Thông qua những chuỗi sự kiện này, VILAS hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng và giúp các bạn trẻ có định hướng rõ ràng về con đường sự nghiệp.

 

ASCC chính là cơ hội tiếp xúc với các diễn giả có kinh nghiệm lâu năm trong nghề; là nơi gặp gỡ, tương tác và trao đổi kiến thức giữa các bạn trẻ có cùng mục tiêu và đam mê.

Upcoming

ASCC_No.01/2023

Inventory Managment & How to become an Inventory Planner

ASCC_No.02/2023

Coming Soon

ASCC_No.03/2022

Coming Soon

ASCC_No.04/2023

Coming Soon

Finished

2022

Webinar – ASCC No.3/2022

Supply Chain – Bàn về chuyện thực tập

Webinar – ASCC No.2/2022:

Giải mã phòng ban Procurement

Webinar ASCC No.1/2022:

Logistics & Supply Chain Emerging Trends in 2022

2021

Webinar ISBxVILAS:

Lọt Supply Chain

Webinar No.6/2021

Negotiation in Procurement

Webinar No.5/2021

Logistics Services

RECAP: [ Webinar | Operations & Production: the Lean and Resilience Approach]

Webinar No.4/2021

Operations & Production: the Lean and Resilience Approach

Webinar No.3/2021

Demand & Supply Planning: A Data Analysis Approach

Webinar No.2/2021: 

Procurement: Understand The Effective Relationship Management With Internal And External Stakeholders

Webinar No.1/2021:

Supply Chain Career Path: Vertical Or Horizontal Career Growth?

Webinar DNTSxVILAS:

360 độ ngành Supply Chain

 

2020

Webinar No.1/2020:

Supply Chain Overview

Webinar No.2/2020:

Ngành Supply Chain: Cơ hội & thách thứ với Generation Z

2018