fbpx

ASIA SUPPLY CHAIN CAREER
ASCC WEBINAR
 • ASCC là chuỗi các hoạt động cung cấp những kiến thức và kỹ năng giá trị liên quan đến lĩnh vực Supply Chain và Logistics. Thông qua những chuỗi sự kiện này, VILAS hướng đến mục tiêu kích thích đam mê và giúp các bạn trẻ có định hướng rõ ràng hơn về con đường sự nghiệp chuỗi cung ứng
 • ASCC tạo cơ hội để người tham dự tiếp xúc với các diễn giả có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, và là nơi gặp gỡ, tương tác và trao đổi kiến thức giữa các bạn trẻ có cùng mục tiêu và đam mê.
Upcoming Webinar

Webinar ASCC No.5/2022

Định vị bản thân trong lĩnh vực Logistics

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Thời gian: 9:00 – 12:00
 • Ngày: Thứ bảy, 30/07/2022
 • Nền tảng: Trực tuyến qua Zoom
Finished Webinar

2022

Webinar ASCC No.4/2022

Khung năng lực trong chuỗi cung ứng

 • Diễn giả:  Supply Chain Experts in FMCG
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Thời gian: 9:00 – 12:00
 • Ngày: Thứ bảy, 25/06/2022
 • Nền tảng: Trực tuyến qua Zoom

Webinar – ASCC No.3/2022

Supply Chain – Bàn về chuyện thực tập

Diễn giả:

 • Senior HRBP Manager – Unilever Vietnam
 • HRBP Manager – Unilever Vietnam
 • Demand planner – Avery Dennison RBIS Vietnam

Thời gian: 9:00 – 12:00, 14/05/2020

Nền tảng: Zoom

Webinar – ASCC No.2/2022:

Giải mã phòng ban Procurement

Diễn giả 1:

 • Supplier Scouting & Development Manager – Ericsson Vietnam

Diễn giả 2:

 • Procurement Management – Bosch Vietnam

Thời gian: 9:00 – 12:00, 16/04/2020

Nền tảng: Zoom

Webinar ASCC No.1/2022:

Logistics & Supply Chain Emerging Trends in 2022

Diễn giả:  

 • Country Supply Chain Speaker & SC LEAN SIX SIGMA SEA, Henkel Adhesive Technologies Vietnam Ltd
 • Head of Supply Chain | Henkel Adhesive Technologies Vietnam

Thời gian: 18:30 – 21:00, 18/03/2022

Nền tảng: Zoom

2021

Webinar ISBxVILAS:

Lọt Supply Chain

Speaker: 

Senior Supply & Planning analyst, Nike

Management Trainee, Heneiken

Time: 17:30 – 20:30, 24/06/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar No.5/2021

Logistics Services

Speaker:

 Mr. Hồ Linh Phước

Director, 3PLs Management – TIKI

 Mr. Hoàng Minh Đài

Logistics Operations Manager, South Vietnam  – DKSH Vietnam

Time: 19:00 – 20:30, 26/08/2021

Nền tảng: Zoom

RECAP: [ Webinar | Operations & Production: the Lean and Resilience Approach]

Webinar No.4/2021

Operations & Production: the Lean and Resilience Approach

Speaker:

 Logistics Operations Manager, South Vietnam  – DKSH Vietnam

Time: 19:00 – 20:30, 05/09/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar No.3/2021

Demand & Supply Planning: A Data Analysis Approach

Speaker:

 Associate Instructor for CSCP, CPIM – APICS

 Supply Planner – Perfetti Van Melle

Time: 19:00 – 20:30, 15/07/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar No.2/2021: 

Procurement: Understand The Effective Relationship Management With Internal And External Stakeholders

Speaker:

 [Former] Head of Procurement, Prudential Vietnam

• Purchasing Manager – Duy Tan Plastics

Thời gian: 19:00 – 21:00, 17/06/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar No.1/2021:

Supply Chain Career Path: Vertical Or Horizontal Career Growth?

Speaker: 

 Head of Supply Chain, Cargill Vietnam

 Senior Manager, HR Business Partner & Employee Relations, DHL Supply Chain Vietnam

Thời gian: 19:00 – 21:30, 27/05/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar DNTSxVILAS:

360 độ ngành Supply Chain

Speaker: 

•  Senior Transport Manager, DHL Supply Chain Vietnam

 Management Trainee Procurement, Suntory PepsiCo Vetnam

Time: 20:00 – 21:30, 29/04/2021

Nền tảng: Zoom

Webinar No.6/2021 Negotiation in Procurement

Speaker

Ms. Phạm Bích Hồng – Quality Assurance Director, Top FMCG Time: 19:00 – 20:30, 30/10/2021

Nền tảng: Zoom

2020

Webinar No.1/2020:

Supply Chain Overview

Speaker: 

[Former] Supply Chain Analytics Lead, Mc Donald Vietnam

Thời gian: 19:00 – 21:00, 14/11/2020

Nền tảng: Zoom

Webinar No.2/2020:

Ngành Supply Chain: Cơ hội & thách thứ với Generation Z

  Professor RMIT Australia University

Human Resources Manager, Philip Morris Vietnam

Thời gian: 19:00 – 21:30, 25/11/2020

Nền tảng: Zoom

2018

Advanced Training Program Series

Advanced Training Program Series is crafted for Top 25 outstanding students of Ton Duc Thang University (International Business Major), who have excellently completed the FIATA Diploma in Freight Forwarding program, to push them beyond their limits and strengthen their advantage with an advanced professional development program.

VILAS CLUB

VILAS Supply Chain Club thuộc Series ASCC – Asia Supply Chain Career, là bước tiếp theo của VILAS để tiếp tục sứ mệnh cung cấp cho các bạn trẻ Việt Nam sự chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp Chuỗi cung ứng và trở thành ‘trung tâm thông tin’ cho giới trẻ để xây dựng Sự nghiệp Chuỗi Cung ứng thành công trong Tương lai.

 

VILAS Supply Chain Club là một cộng đồng hướng đến những sinh viên trẻ và năng động trên khắp các trường Đại học TP.HCM.

Supply Chain Overview Workshop:

Kick-start your Career with “4 Supply Chain pillars”

Speaker: 

Head of Supply Chain, Fresenius Kabi Vietnam

 Former Supply Chain Director, Diageo Vietnam

Time: 8:30 – 12:30, 22/06/2018

Location: VILAS Office

Workshop No.1:

Citizens in Supply Chain: Closing the Gap in Global level

Speaker: 

Adjunct Professor for MBA Students in Operations Management, Curtin University

Human Resources Manager, Philip Morris Vietnam

Time: 8:30 – 12:30, 01/12/2018 Location: Callary Hall