ASIA SUPPLY CHAIN CAREER

ASCC (Asia Supply Chain Career) là chuỗi các hoạt động cung cấp những kiến thức và kỹ năng giá trị liên quan đến lĩnh vực Supply Chain và Logistics. Thông qua những chuỗi sự kiện này, VILAS hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng và giúp các bạn trẻ có định hướng rõ ràng về con đường sự nghiệp.

 

ASCC chính là cơ hội tiếp xúc với các diễn giả có kinh nghiệm lâu năm trong nghề; là nơi gặp gỡ, tương tác và trao đổi kiến thức giữa các bạn trẻ có cùng mục tiêu và đam mê.

Upcoming event

ASCC

Advancing Your Procurement Skill

ASCC

Logistics Flexibility

ASCC

Explore your career path in Air Freight industry

ASCC

Retail and E-commerce in Supply Chain

Finished

2024

ASCC#25

Supply Chain Analytics: Unleashing the Power of Data

2023

ASCC No.1/2023

The ABCs of Supply Chain: A Competency Framework for New Practitioners

ASCC No.2/2023

Why do you want a Procurement Job?

ASCC No.3/2023

Logistics Mindset Shift
From Average to Outstanding

2022

Webinar ASCC No.4/2022

Khung năng lực trong chuỗi cung ứng

Webinar – ASCC No.3/2022

Supply Chain – Bàn về chuyện thực tập

Webinar – ASCC No.2/2022:

Giải mã phòng ban Procurement

Webinar ASCC No.1/2022:

Logistics & Supply Chain Emerging Trends in 2022

2021

Webinar ISB x VILAS:

Lọt Supply Chain

Webinar No.6/2021

Negotiation in Procurement

Webinar No.5/2021

Logistics Services

RECAP: [ Webinar | Operations & Production: the Lean and Resilience Approach]

Webinar No.4/2021

Operations & Production: the Lean and Resilience Approach

Webinar No.3/2021

Demand & Supply Planning: A Data Analysis Approach

Webinar No.2/2021 

Procurement: Understand The Effective Relationship Management With Internal And External Stakeholders

Webinar No.1/2021

Supply Chain Career Path: Vertical Or Horizontal Career Growth?

Webinar DNTS x VILAS

360 độ ngành Supply Chain

2020

Webinar No.1/2020:

Supply Chain Overview

Webinar No.2/2020:

Ngành Supply Chain: Cơ hội & thách thứ với Generation Z

2018

Advanced Training Program Series

VILAS CLUB

VILAS Supply Chain Club

Supply Chain Overview Workshop

Kick-start your Career with “4 Supply Chain pillars”

Workshop

Citizens in Supply Chain: Closing the Gap in Global level

Learn more about us!!!