LỊCH ĐÀO TẠO 2024

Vận tải hàng hóa hàng không​

03/06/2024

07/10/2024

09/12/2024

03/2024

04/2024

05/2024

06/2024

07/2024

08/2024

03/2024

04/2024

05/2024

06/2024

07/2024

08/2024

Về chúng tôi

VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School

VILAS – Trường Hàng Không và Logistics Việt Nam là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo năng lực, tư vấn và huấn luyện toàn diện cho đội ngũ & cá nhân về Quản lý Dịch vụ Logistics – Chuỗi cung ứng – Hàng hóa hàng không.

Trong 15 năm phát triển năng lực, hệ thống hóa kiến thức và tích hợp với thực tiễn đa dạng trong nhiều lĩnh vực, VILAS đã giúp học viên trở thành những chuyên gia tự tin, áp dụng phương pháp làm việc hiệu quả, kiến tạo sự nghiệp lâu dài và bền vững.