Hệ Thống
Chương Trình Đào Tạo

Chương trình giảng dạy tại VILAS phù hợp với từng chặng phát triển sự nghiệp; kết hợp kiến thức quy chuẩn toàn cầu với chia sẻ thực tiễn, dẫn dắt tư duy từ đội ngũ giảng viên, cố vấn dày dặn kinh nghiệm quản lý và thực thi trong đa lĩnh vực.

Logistics & Chuỗi cung ứng

Chương trình đào tạo Logistics & Chuỗi Cung Ứng tập trung vào việc giúp người học cập nhật mới nhất các kiến thức về Chuỗi cung ứng ở cấp độ toàn cầu, và điều chỉnh tối ưu tại thị trường Việt Nam.

Nội dung chương trình đào tạo được hệ thống & chuẩn hóa bởi các tổ chức quốc tế, được chứng nhận bởi:

  • FIATA – Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
  • B.V Inchange (Hà Lan)
  • APICS – Hiệp hội Quản lý Chuỗi cung ứng (Association for Supply Chain Management)
  • CIPS – Viện Mua sắm & Cung ứng (Chartered Institute of Procurement & Supply)
CBTA-Cer

Hàng hóa hàng không

VILAS cung cấp môi trường, kiến thức để phát triển ngành Dịch vụ Logistics Hàng không cho các cá nhân, tổ chức có mong muốn tham gia vào ngành Vận tải Hàng không chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn được Quốc tế công nhận.

VILAS được công nhận là Competency – Based Training and Assessment (CBTA Provider) bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tại Việt Nam cho chương trình đào tạo Quy định hàng hóa nguy hiểm trong Vận tải hàng không (IATA Dangerous Goods Regulations by Air).

Các khóa học về Hàng hóa hàng không của VILAS được công nhận bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) có giá trị trong nước và quốc tế.

Lộ trình đào tạo

Xây dựng nền tảng

Nâng cao chuyên môn & Phát triển chuyên nghiệp

Đào tạo Chuyên sâu

Chuỗi hội thảo & Podcasts

Supply Chain Talk

Chuỗi Podcasts Chuyên đề

Vận chuyển hàng hóa đường hàng không & đường biển

Về chúng tôi

VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School

VILAS – Trường Hàng Không và Logistics Việt Nam là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo năng lực, tư vấn và huấn luyện toàn diện cho đội ngũ & cá nhân về Quản lý Dịch vụ Logistics – Chuỗi cung ứng – Hàng hóa hàng không.

Trong 15 năm phát triển năng lực, hệ thống hóa kiến thức và tích hợp với thực tiễn đa dạng trong nhiều lĩnh vực, VILAS đã giúp học viên trở thành những chuyên gia tự tin, áp dụng phương pháp làm việc hiệu quả, kiến tạo sự nghiệp lâu dài và bền vững.