GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

Sức nóng của từ khóa Logistics & Supply Chain vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Song, thực tế cho thấy những người mới bắt đầu tìm hiểu về Logistics & Supply Chain thường sẽ rất mông lung, đâu đó các bạn vẫn còn nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này và bắt đầu hình thành những câu hỏi như:

 

 • Logistics và Supply Chain – Hiểu sao cho đúng, là 2 hay là 1?
 • Chuỗi cung ứng có những có những chuyển biến gì, làm sao để tham gia vào lĩnh vực này?
 • Để phát triển sự nghiệp Chuỗi cung ứng bạn nên bắt đầu với phòng ban nào?
 • Đâu là những kỹ năng cốt lõi cần có ở một nhân sự làm việc trong Chuỗi cung ứng? 
 • Bạn đã lên kế hoạch cho hành trình phát triển sự nghiệp chuỗi cung ứng của mình?

Hiểu được những trăn trở đó, VILAS bắt đầu số ASCC đầu tiên với chủ đề “Logistics & Supply Chain – Emerging Trends in 2022” với mong muốn giúp các bạn trẻ có cái nhìn toàn cảnh về bức tranh Chuỗi cung ứng. Qua đó, góp phần giúp các bạn xây dựng nền tảng kiên thức và kỹ năng trước khi tham gia vào lĩnh vực này.

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Phân biệt sự khác nhau giữa quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần

Hiểu được sự chuyển giao giữa các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng

Hiểu được năng lực cốt lõi cần có ở một nhân sự chuỗi cung ứng

Có cái nhìn rõ ràng hơn để xây dựng và phát triển sự nghiệp của riêng bạn

NỘI DUNG SỰ KIỆN

NỘI DUNG SỰ KIỆN

 • Supply Chain Career Roadmap
 • Supply Chain Career Changes – How to Get In, Get On
 • Supply Chain Core Competency for Beginners
 • Recommended Skills and Knowledge to further hone for this group
 • Supply Chain Career Roadmap
 • Supply Chain Career Changes – How to Get In, Get On
 • Supply Chain Core Competency for Beginners
 • Recommended Skills and Knowledge to further hone for this group

DIỄN GIẢ

DIỄN GIẢ

 

Mr. Trần Thiện Tài

Master in Development Economics | VNP Programme – Erasmus Netherland.

[Current Position]

Supply Chain Speaker & Lean Six Sigma| Henkel Adhesive Technologies Vietnam

[Previous Position]

+ Head of Supply Chain | Henkel Adhesive Technologies Vietnam

+ Logistics Operation Manager | Electrolux Vietnam

+ Purchasing and Logistics Operation Manager | Phillips Electronics Vietnam Ltd

 

 

 Mr. Trần Thiện Tài

Master in Development Economics | VNP Programme – Erasmus Netherland.

[Current Position]

Supply Chain Speaker & Lean Six Sigma| Henkel Adhesive Technologies Vietnam

[Previous Position]

+ Head of Supply Chain | Henkel Adhesive Technologies Vietnam

+ Logistics Operation Manager | Electrolux Vietnam

+ Purchasing and Logistics Operation Manager | Phillips Electronics Vietnam Ltd

 

THÔNG TIN

THÔNG TIN

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phí: 50.000 vnđ

Ngày: 18 tháng 03 năm 2022

Time: 18:30 – 21:00

Nền tảng: Zoom Meeting

Learn more about us!!!