fbpx

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUỖI CUNG ỨNG

Chương trình đào tạo Chuỗi Cung Ứng tập trung vào việc giúp người học cập nhật mới nhất các kiến thức về Chuỗi cung ứng ở cấp độ toàn cầu, và điều chỉnh tối ưu tại thị trường Việt Nam.

Nội dung chương trình đào tạo Chuỗi Cung Ứng được hệ thống & chuẩn hóa bởi các tổ chức quốc tế, được chứng nhận bởi:

  • FIATA – Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
  • B.V Inchange (Hà Lan)
  • Hiệp hội Quản lý Chuỗi cung ứng APICS (American Production and Inventory Control Society)

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về Chuỗi cung ứng. Lộ trình học tập đi từ cấp độ Chuyên viên đến cấp độ Quản lý toàn Chuỗi cung ứng. 

CẤP ĐỘ NỀN TẢNG (FOUNDATION)

Chuyên Viên
Chuỗi cung ứng 

Thời lượng: 2 tháng
Hình thức: Online hoặc Offline

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Mua hàng

Thời lượng: 3 tuần

Hình thức: Online hoặc Offline

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Singapore
Supply Chain Adventure

Thời lượng: 3 Ngày 2 Đêm
Địa điểm: Hiệp hội Singapore Logistics, Trung tâm Chuỗi cung ứng, Cảng Jurong, Trung tâm Chính quyền cảng Singapore, Đại học Curtin, và các địa điểm tham quan khác.

CẤP ĐỘ QUẢN LÝ (MANAGEMENT)

Quản trị Chuỗi Cung Ứng trực tuyến

Hình thức: Online

Thời lượng: 4 tuần/Module 
Địa điểm: TPHCM

Tổng quan Quản trị Chuỗi Cung Ứng

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Hoạch Định Nhu Cầu

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị Mua Hàng

Thời lượng: 5 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị Hợp Đồng trong Chuỗi cung ứng

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị 

Vận Hành & Sản Xuất

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị 

Kho Hàng & Phân Phối

Thời lượng: 4 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị Vận Tải 

Quốc Tế & Nội Địa

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị Tài Chính trong Chuỗi cung ứng

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

Quản trị Marketing Toàn Cầu trong Chuỗi cung ứng

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TIÊU CHUẨN APICS

Thương Mại Điện Tử
trong Chuỗi Cung Ứng

Thời lương: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM
Thời gian: Thứ Bảy: 14h00 – 17h00,
Chủ nhật: 9h00 – 12h00 & 
14h00 – 17h00

Quản trị 
Mua Hàng Toàn Cầu

Thời lượng: 3 tuần
Địa điểm: TPHCM
Thời gian: Thứ Bảy: 14h00 – 17h00,
Chủ nhật: 9h00 – 12h00 & 
14h00 – 17h00

MBA in Logistics & Supply Chain Management

Thời lượng: 18 tháng
Địa điểm: TPHCM
Thời gian: Thứ Bảy: 14h00 – 17h00,
Chủ nhật: 9h00 – 12h00 & 
14h00 – 17h00

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất! 

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

VILAS