Tăng trưởng chuỗi cung ứng linh hoạt và thương mại điện tử đã bộc lộ những thách thức ngoài dự kiến về quản lý hàng tồn kho ở nhiều công ty. Sự không chính xác của hàng tồn kho từ quá trình tiếp nhận và thực hiện đơn đặt hàng đến việc bổ sung và phân phối ra bên ngoài có khả năng dẫn đến nhiều vấn đề ảnh hưởng đến mức độ dịch vụ khách hàng và làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Những thách thức leo thang này đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc không chỉ có sẵn một hệ thống quản lý kho (WMS) mạnh mẽ mà còn tích hợp nó với phần mềm tự động hóa quan trọng khác. Honey Well WMS là một nền tảng được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tổ chức của bạn đơn giản hóa quy trình kho hàng và tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho hợp lý, đồng thời thúc đẩy quy trình thực hiện đơn hàng hiệu quả hơn. Nó cũng mang đến cho bạn một hệ thống thực hành thực sự mà bạn có thể tìm hiểu cách thức hoạt động của toàn bộ quy trình kho hàng, cách kiểm soát chuyển động hàng hóa, hàng tồn kho và nâng cao tư duy của bạn về một hệ thống tích hợp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Nắm rõ quy trình Quản lý các hoạt động trong kho

Thực hành các hoạt động vận hàng ngày trong Nhà kho

Hiểu rõ các hoạt động trong Kho, phối hợp với Hệ thống như thế nào để các hoạt động đó trở nên đơn giản hơn

• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PART 1: INTRODUCTION TO WAREHOUSE MANAGEMENT

 • Operation Models
 • Basic Warehouse Process
 • Warehouse Layout
 • Picking Method
 • Terminologies

 

PART 2: INBOUND MANAGEMENT

 • General Inbound Process
 • Putaway Rule Tab
 • PO Tab
 • ASN Tab
 • Putaway Task Tab

PART 4: OUTBOUND MANAGEMENT

 • General Outbound Process
 • Shipment Order Tab (Manual)
 • Wave Plan Rule Tab
 • Picking – Wave Batch Picking
 • Request PTW
 • Picking and Sorting (RF)
 • Packing Process
 • Module Shipment Check
 • Checking & Packing
 • Loading & Handover to Trucker
 • Loading Report

PART 3: INVENTORY MANAGEMENT

 • Main Tabs
 • Inventory Balance
 • Inventory Balance
 • Inventory Balance
 • Movement Document
 • Transfer Document
 • Hold/Release Document

Learn more about us!!!