Trong mọi ngành nghề, việc hiểu và nắm bắt được các cơ hội và mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển sự nghiệp sẽ giúp con đường tìm đến sự thành công của bạn trở nên dễ dàng hơn. Và trong lĩnh vực Chuỗi cung ứng cũng không ngoại lệ. Theo đó, việc sử dụng khung năng lực sẽ giúp các nhân sự trẻ đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu sự nghiệp của mình. 


Nhưng, vì sao Khung năng lực lại quan trọng đến vậy? Và cách sử dụng khung năng lực như thế nào để mang lại kết quả tốt nhất? 

Khung năng lực là một bộ công cụ được sử dụng để xác định các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết để hoàn thành một công việc cụ thể. Trong chuỗi cung ứng, khung năng lực đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết ứng với các vị trí tại các mảng chưucs năng khác nhau trong chuỗi, từ cấp độ chuyên viên đến lãnh đạo cấp cao. Sử dụng khung năng lực giúp các nhân sự hiểu rõ mục tiêu của mình trong sự nghiệp và xác định những kỹ năng và kiến thức cần phát triển để đạt được mục tiêu đó.

5 Lợi ích của Khung năng lực trong Chuỗi cung ứng

Lợi ích của Khung năng lực trong Chuỗi cung ứng

Xác định và định hướng kỹ năng và kiến thức cần thiết

Khung năng lực giúp định hướng cho các vị trí trong tổ chức, từ đó xác định những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hoàn thành công việc. Việc này giúp cho các nhân sự hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc và có thể phát triển kỹ năng và kiến thức tương ứng.

Tăng tính nhất quán và hiệu quả trong đánh giá nhân sự

Khung năng lực giúp tạo ra một chuẩn mực đánh giá nhân sự chính xác, minh bạch và khách quan hơn. Các tiêu chuẩn khung năng lực giúp nhân viên biết rõ mình đang được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào và sẽ được đánh giá như thế nào.

Thúc đẩy sự phát triển và thăng tiến sự nghiệp

Khung năng lực cho phép các nhân sự xác định các kỹ năng và kiến thức cần phát triển để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Điều này giúp cho nhân viên có kế hoạch phát triển và cải thiện năng lực của mình để đạt được sự thăng tiến trong công việc.

Tối ưu thời gian tuyển dụng

Khung năng lực giúp xác định các yêu cầu cần thiết cho các vị trí công việc và giúp tuyển dụng những ứng viên phù hợp với yêu cầu của công việc. Việc này giúp tối ưu thời gian và chi phí trong quá trình tuyển dụng.

Tăng tính nhất quán trong quản lý nhân sự

Việc sử dụng khung năng lực giúp định hướng cho quản lý nhân sự trong việc đánh giá và quản lý nhân sự. Các tiêu chuẩn khung năng lực giúp cho quản lý nhân sự đánh giá các nhân viên dựa trên cùng một chuẩn mực và đưa ra quyết định phát triển và thăng tiến nhân sự dựa trên kết quả đánh giá này.

5 Bước triển khai kế hoạch nâng tầm sự nghiệp với Khung năng lực

Bước 1: Xác định mục tiêu

Đầu tiên, các nhân sự trẻ cần xác định mục tiêu của mình trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu này có thể là một vị trí cụ thể, một kỹ năng hay một mức độ thành công nào đó trong công việc.

Bước 2: Đánh giá năng lực hiện tại

Sau khi xác định mục tiêu, bạn cần đánh giá năng lực hiện tại của mình. Điều này giúp cho phép bạn xác định được đâu là những kỹ năng và kiến thức cần phải bổ sung hoặc cải thiện.

Bước 3: Xác định kỹ năng và kiến thức cần thiết

Dựa trên mục tiêu và đánh giá năng lực hiện tại, bạn cần xác định những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Các khía cạnh cần xem xét có thể bao gồm kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho vị trí mong muốn.

Bước 4: Thiết lập kế hoạch học tập và phát triển

Sau khi đã xác định được kỹ năng và kiến thức cần thiết, các nhân sự trẻ cần thiết lập một kế hoạch học tập và phát triển. Kế hoạch này cần bao gồm các hoạt động học tập, như khóa đào tạo, thực tập, và đọc sách, và các mục tiêu cụ thể để đạt được.

Bước 5: Thực hiện kế hoạch và đánh giá tiến độ

Sau khi đã thiết lập kế hoạch học tập và phát triển, các nhân sự cần thực hiện kế hoạch và đánh giá tiến độ. Các hoạt động tích lũy kiến thức cần được thực hiện đúng hạn và tiến độ phát triển cần được đánh giá thường xuyên để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra

Tạm kết

Sử dụng khung năng lực giúp các nhân sự trẻ trong chuỗi cung ứng đạt được thành công trong ngành này bằng cách đưa ra một kế hoạch hành động cụ thể. Bằng cách xác định mục tiêu, đánh giá năng lực hiện tại, xác định kỹ năng và kiến thức cần thiết, thiết lập kế hoạch học tập và phát triển và đánh giá tiến độ, các nhân sự trẻ có thể phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được thành công trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

 

ASCC

Seri Workshop

ASIA SUPPLY CHAIN CAREER

Hội thảo ASCC 23: Supply Chain Competency Frameworks 

Strategize Meta Competencies for Your Career.

Learn more about us!!!