fbpx
Training Schedule

Lịch đào tạo VILAS 2020

LỊCH ĐÀO TẠO 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÀNG KHÔNG

Tp.HCM

17/02

20/04

22/06

17/08

19/10

14/12

Hà Nội

23/03

20/05

20/07

21/09

13/11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS

*Người học có thể đăng ký 1 hoặc cả 5 học phần trên để lấy Chứng chỉ FIATA về Giao nhận hàng hóa.

**Người học tham gia tất cả 5 học phần sẽ có một chuyến tham quan thực tế tại Singapore (Singapore Logistics Study Trip)

Bán hàng và Marketing trong Logistics

Sales & Marketing in Logistics

TP.HCM

Tháng 7 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SUPPLY CHAIN

*Người học có thể đăng ký 1 hoặc cả 10 học phần trên để lấy Chứng chỉ FIATA Higher về Quản lý Chuỗi Cung Ứng.

TP.HCM

11 tháng 5

16 tháng 6

14 tháng 9

06 tháng 10

Tp.HCM

13 tháng 6

19 tháng 9

21 tháng 11

Hà Nội

Tháng 7

Tp.HCM

23 tháng 5

12 tháng 9

14 tháng 11

Hà Nội

01 tháng 8

TP.HCM

Chưa diễn ra (Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19)