LỊCH ĐÀO TẠO

LOGISTICS & CHUỖI CUNG ỨNG

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN

HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG

KHÓA HỌCĐỊA ĐIỂMLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous Goods Regulations Function 7.3 (H.6.3)

TP. HCM  27/11/2023   |   22/01/2024     |  18/03/2024   

 
 20/05/2024 
 |   15/07/2024   |  16/09/2024   |  25/11/2024
Hà Nội   18/12/2023   |   26/02/2024   |  22/04/2024 

 17/06/2024 
 |   19/08/2024   |   14/10/2024 
25/12/2024

Shipping Lithium Batteries by Air

Online/Offline20/04/2023   |   08/2023 
  09/2023   |  16/11/2023   |  12/2023

IATA Cargo Introductory

Online/Offline13/02/2023   |   19/06/2023   |   16/10/2023 

Live Animal Regulations

Online/Offline03/2023   |   04/2023  |   05/2023 

06/2023   |  07/2023   |   08/2023 

Time & Temperature Sensitive Productions

Online/Offline03/2023   |   04/2023  |   05/2023 

06/2023   |  07/2023   |   08/2023 
KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG


IATA Dangerous
Goods
Regulations Cat 1, 3, 6

TP.HCM:
09/01/2023
27/11/2023  22/01/2024
18/03/2024  20/05/2024
15/07/2024  16/09/2024
Hà Nội:
 18/12/2023 | 26/02/2024
  22/04/2024  17/06/2024 
  19/08/2024

Shipping
Lithium
Batteries by Air

20/04/2023   |   08/2023 
  09/2023   |  16/11/2023
  12/2023

IATA Cargo
Introductory


13/02/2023  19/06/2023
16/10/2023

Live Animal
Regulations


03/2023  04/2022
05/2023  06/2023

07/2023  08/2023


Time &
Temperature
Sensitive
Productions


03/2023  04/2023
05/2023  06/2023

07/2023  08/2023

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]