fbpx

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

Dự báo nhu cầu – Demand Forecasting đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp vì mở đầu cho hàng loạt hoạt động của các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Số liệu từ hoạt động hoạch định và dự báo nhu cầu càng chuẩn xác, thì hoạt động mua hàng, sản xuất và tồn kho càng được tối ưu. Nhờ đó, tối ưu chi phí và nguồn lực cho doanh nghiệp.
Những bất ổn trong xã hội, kinh tế và chính trị trong các năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung ứng toàn cầu cũng như các doanh nghiệp tại Việt Nam. Hơn cả bất ổn trong vận hành, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng về ngắn hạn và dài hạn cũng là vấn đề nổi cộm mà các nhà quản lý và nhân sự hoạch định nhu cầu quan tâm đến.
Nắm bắt được những mối bận tâm của nhân sự trong ngành, VILAS tổ chức sự kiện SCSS 2022, được mở đầu với chủ đề “Forecasting Accuracy Improvement” sẽ làm rõ hơn về vai trò, quy trình điển hình và những yếu tố cốt lõi giúp hoạt động dự báo nhu cầu của doanh nghiệp chuẩn xác hơn trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra, sự kiện cũng mang đến những chia sẻ, góc nhìn từ chuyên gia và đồng nghiệp về môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp về Demand & Supply Planning trong tương lai thông qua phần trao đổi trực tiếp trong sự kiện.

MỤC TIÊU

Có cái nhìn tổng quan về lập kế hoạch và dự báo nhu cầu trong doanh nghiệp

Biết cách lập quy trình dự báo, lợi ích của việc dự báo độ chính xác

Xác định những thách thức khi không sử dụng dự báo trong kinh doanh

Có cơ hội trao đổi với diễn giả để thảo luận về một số câu hỏi liên quan đến chủ đề

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Part 1: Demand planning
What is demand planning?
Characteristics of demand

Part 2: Forecasting
What is forecasting?

The important role of forecasting in supply chain
Elements of forecasting

Forecasting process
Benefits of forecasting accuracy
Difficulties and challenges in forecasting progress
Consequences of poor forecasting

Part 3: Q&A
Speaker will answer all questions relating to the topic and also share speaker’s experience.

THÔNG TIN

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phí: 150.000 vnđ

Ngày: 12 tháng 03 năm 2022

Time: 9:00 – 12:00

Nền tảng: Zoom Meeting