CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HÀNG HOÁ NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN

INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG)

Thời lượng: 18 giờ

Địa điểm: HCM & Hà Nội

Thời lượng: 18 giờ

Địa điểm: HCM & Hà Nội

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo về hàng hóa nguy hiểm đã trở thành điều kiện bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 do Tổ chức Hàng hải Thế giới – IMO quy định trong bộ luật IMDG. Bộ luật IMDG với Bản sửa đổi 41 – 22 yêu cầu các nhân viên trên đất liền tham gia vào quá trình xử lý, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ…. hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo để hiểu về các Điều khoản chung của Bộ luật Hàng hải Quốc tế (IMDG).

Khóa đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) được thiết kế dành cho nhân viên các công ty vận hành Cảng, Giao nhận, Logistics, Vận tải, Kho hàng hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác tại Việt Nam tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển.

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đến với khóa học, các học viên sẽ có những kiến thức và hiểu biết khái quát, nguyên tắc, hướng dẫn cũng như các yêu cầu cơ bản của Bộ luật Hàng hải Quốc tế (IMDG) để có thể ứng dụng phù hợp.

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Hãng tàu, công ty Giao nhận và Logistics:

– Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hàng hóa nguy hiểm

– Bộ phận Marketing & Sales thực hiện việc liên lạc và giải quyết các yêu cầu về hàng hóa nguy hiểm từ khách hàng

– Bộ phận Dịch vụ khách hàng giải quyết các yêu cầu và đăng ký của khách hàng liên quan đến hàng hóa nguy hiểm. 

– Nhân viên hiện trường chịu trách nhiệm giám sát, quản lý hay thực hiện các hoạt động liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.

Chủ hàng, Người Nhập khẩu và Người Xuất khẩu:

– Chủ hàng, Người nhập khẩu và người xuất khẩu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Đối tượng khác: Khóa đào tạo hàng hóa nguy hiểm đường biển IMO cũng phù hợp cho tất cả những người mới bắt đầu và những người muốn hiểu thêm hay ôn tập lại các kiến thức trong việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm để làm việc tại các vị trí như nhân viên hiện trường, dịch vụ khách hàng, marketing & sales, chứng từ trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa.

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Contents of IMDG CODE

 Classification

Indentification

 Packing

requirements

 Marking & labelling, placarding

 Documentation

Radioactive material

 Provisions concerning transport operations

 Contents of IMDG CODE

 Classification

Indentification

 Packing requirements

 Marking & labelling, placarding

 Documentation

Radioactive material

 Provisions concerning transport operations

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Bộ luật IMDG được phát triển bởi đối tác VILAS nhằm đáp ứng thách thức đào tạo một lượng lớn nhân viên bờ biển một cách hiệu quả và tiết kiệm. Các khóa học tuân thủ các yêu cầu đào tạo của Bộ luật IMDG trong Chương 1.3 của Bộ luật IMDG.

Đã cập nhật Bản sửa đổi 41 – 22 IMDG Code

Đào tạo và đánh giá là 100% Lớp học Online. Có các bài kiểm tra trong suốt các khóa học để đảm bảo rằng học viên có thể nắm bắt các nội dung khóa học và điều khoản trong bộ luật.

 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Giảng viên: Giảng viên chuyên giảng dạy về hàng nguy hiểm cho cả đường hàng không và đường biển.

Lịch đào tạo: 3 ngày làm việc từ 9h00 – 17h00

Chứng nhận: Giấy chứng nhận hoàn thành “International Maritime Dangerous Goods” theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được cấp bởi VILAS do Cục Hàng Hải Việt Nam phê duyệt.

ĐĂNG KÝ NGAY

VILAS – Trường Hàng không và Logistics Việt Nam

Phone: 093 888 69 41

Email: trang.ho@vilas.edu.vn

Đăng ký nhận tư vấn:

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!