Chương trình đào tạo

THIẾT KẾ
GIẢI PHÁP LOGISTICS

Sẵn sàng thay đổi - Nâng cao vị thế

3 thử thách trong việc thiết kế Giải Pháp Logistics

Không có mô hình chuẩn cho ngành hàng

Không triển khai được quy trình vào thực tiễn

Không phân tích được hiệu quả chi phí cho các giải pháp

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thiết kế giải pháp Logistics bao gồm việc kiểm tra toàn bộ chuỗi giá trị và tăng hiệu quả của nó một cách nhanh chóng bằng những đề xuất giải pháp phù hợp với các yêu cầu của khách hàng. Ngày nay, các chuyên gia Logistics và các nhà cung cấp dịch vụ phải liên tục phát triển các khả năng mới và các dịch vụ có giá trị để cạnh tranh trên thị trường trong nước &  toàn cầu.

Thiết kế giải pháp vận hành Logistics mang tính chiến lược tạo ưu thế cho các doanh nghiệp sản xuất,  phân phối và nhà cung cấp dịch vụ logistics. Trang bị cho nhà quản lý logistics đủ kiến thức và  kỹ năng để linh hoạt thiết kế hệ thống Logistics phù hợp với doanh nghiệp và khách hàng. Đảm bảo được 4 yếu tố nền tảng cho một Hệ Thống Logistics Toàn Diện & Bền Vững: 

PROCESS

LAYOUT

SYSTEM

PEOPLE

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sử dụng tư duy thiết kế trong việc tạo nên các giải pháp Logistics hiệu quả cho tổ chức và khách hàng.

Hiểu sự cần thiết của việc thuê ngoài (outsourcing) và cân nhắc các lợi ích cũng như đặc điểm khi thuê ngoài cho một dự án.

Hiểu được tầm quan trọng của các luồng thông tin và quy trình trong việc phát triển các giải pháp Logistics.

Diễn giải được mối liên hệ chặt chẽ giữa năng suất, năng lực và tự động hóa trong các giải pháp Logistics.

Ghi nhận các kỹ thuật cần thiết trong việc quản lý các giai đoạn khác nhau của một dự án, bao gồm: lập kế hoạch dự án, bắt đầu dự án và quản lý rủi ro & vấn đề.

Thiết kế layout cho các cơ sở hạ tầng Logistics bằng cách sử dụng phương pháp lập kế hoạch phân bổ có hệ thống.

Thảo luận về các giải pháp Logistics và phân phối hàng hóa để hỗ trợ khách hàng với các yêu cầu của từng ngành cụ thể.

Hiểu rõ vai trò của từng hợp đồng logistics khi thuê ngoài một nhà thầu 3PL trong một dự án.

Đề xuất các giải pháp Logistics bền vững, hiệu quả về chi phí, mang tính ứng dụng cao và nâng cao mức dịch vụ của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Đào tạo Quản Trị Mua Hàng Cao Cấp - Procurement Management

Nhân sự có kinh nghiệm trong ngành logistics & chuỗi cung ứng, mong muốn làm việc tại các công ty dịch vụ 3PLs.

Khi nào thì nên đặt hàng?

Nhân sự đang thực hiện thiết kế giải pháp cho khách hàng tại các công ty dịch vụ 3PLs.

Chi phí tồn kho

Nhân sự phụ trách quản lý các đối tác cung cấp dịch vụ Logistics tại các công ty Thương Mại và Sản Xuất 

Nhân sự trong doanh nghiệp phát triển phần mềm giải pháp cho lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng (WMS, TMS,…)

Mô hình Virtual Classroom

Mô hình Virtual classroom (học tương tác trực tuyến) tại VILAS được phát triển với mục tiêu đào tạo từ xa. Đây là hình thức được tối ưu học giúp học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên & các nhân sự khác thông qua nền tảng Zoom.

  • Chủ động nâng cao chuyên môn;
  • Nội dung đào tạo của chương trình luôn được đảm bảo;
  • Hoạt động online năng động giúp gia tăng tương tác cho lớp học;
  • Chia sẻ thực tế & kinh nghiệm chuyên môn từ giảng viên & mentors;
  • Phương thức hỗ trợ học tập đảm bảo chất lượng (ôn bài, kiểm tra, stimulation game…);
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. INTRODUCTION TO LOGISTICS SOLUTION DESIGN

1.1 Introduction to Logistics Solution Design – Contract Logistics

– Logistics Solution Design Definition
– What is Contract Logistics?
– Typical sectors are hungering for Logistics Solution Design
– Logistics Solutions Principles

1.2 Considerations in Designing Logistics Solutions

– Considerations for Warehouse Design
– Considerations for Transport Design

II. INFORMATION & PROCESS FLOWS IN SOLUTIONS DESIGN

2.1 Step 1: Gathering Data
2.2 Step 2: Data Analysis
2.3 Step 3: Solution Planning
2.4 Step 4: Solutions Design

III. WAREHOUSE SOLUTIONS

3.1 Define Capacity – workflow – layout
3.2 Process
3.3 WMS, Operation, Control
3.4 Organization and People
3.5 Final solution
3.6 Costing

IV. TRANSPORT SOLUTIONS
4.1 Introduction to Transport Solutions: Qualitative & Quantitative
4.2 Project Scope and requirement
4.3 Geocoding, Routing, Frequency, Transport model
4.4 TMS, Operation, Control
4.5 Organization and People
4.6 Final solution
4.7 Costing

PRACTICE

Project and Case Studies

– Each team will conduct a project to propose logistics solutions to specific types of customers. Then your presentation will be the chance for your team to speak out your ideas.
– Preparation process and all materials show on your presentation/project will be assessed as a component.

LOGISTICS SOLUTION APPROACH

• Phased Approach

• Problem Definition

• Design

• Project Realization

• Project Schedule and roadmap

• Case study: Warehousing Design and Solution

TECHNIQUES IN MANAGING A PROJECT

• Planning a Project

• Initiating a Project 

• Risk and issues Management 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mr. Hoang Minh Dai

Head of Logistics Operations South | 

DKSH Vietnam

 Mr. Mai Van Minh

Solution Design and Project Implementation Manager Rhenus Logistics Vietnam

 Mr. Nguyen Tien Lam

 General Manager of Warehousing & Domestics Transportation Rhenus Logistics Vietnam

Mr. Nguyen Hoang Luan

Logistics Solution Consutant | VILAS

[Former] Senior National Planning & Southern Fleet Manager | 

ABA Business Solutions Corporation 

(ABA Cooltrans)

Học viên đến từ các doanh nghiệp

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 7 (14h – 17h), Chủ nhật (9h – 12h, 14h – 17h)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Logistics Solutions Design” được cấp bởi VILAS.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

 

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!