QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

27 giờ học | 3 tuần

TP. Ho Chi Minh

Giới thiệu khóa học

Để đạt được sự kiểm soát hiệu quả trong chuỗi cung ứng, các nhà quản lý đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ không chỉ với các nhà cung cấp, nhà phân phối mà còn với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong suốt quá trình R&D và đến khi sản phẩm đang hiện hành trên thị trường. 

 

Với sự phức tạp trong việc kết nối giữa bên liên quancác nhà quản lý cần phải nhận thức được các yếu tố cam kết và các yêu cầu pháp lý trong quá trình xử lý hợp đồng, đóng vai trò như một yếu tố ràng buộc với các bên tương ứng. Trong tình huống này, đòi hỏi các ban quản lý phải trang bị kỹ năng quản lý hợp đồng hiệu quả.

 

Với kinh nghiệm trong việc cung cấp các chương trình đào tạo về Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Logistics và Hàng không Việt Nam (VILAS) sẽ giải quyết các vấn đề về phân tích các đặc điểm khác nhau của các loại hợp đồng, thể hiện mối liên kết kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của các mô hình trong Mô-đun Quản lý Hợp đồng trong Chuỗi Cung ứng – Chương trình FIATA’s Higher Diploma về Quản lý chuỗi cung ứng. Do đó, người học có khả năng quản lý rủi ro, chất lượng, tiến độ và chi phí trong một hợp đồng cụ thể.

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Đánh giá cao các nguyên tắc cơ bản và vai trò của hợp đồng trong chuỗi cung ứng

Hiểu sâu hơn về các khía cạnh pháp lý của hợp đồng

Đánh giá hiệu quả của bộ phận phụ trách quản lý hợp đồng

Xây dựng kế hoạch quản lý hợp đồng với nhận thức về các yếu tố giải quyết tranh chấp

Xác định vai trò của bộ phận thu mua trong quản lý hợp đồng

Xác định, phân tích và giảm thiểu rủi ro trong hợp đồng

Nội dung Khóa học

Chapter 1: Introduction to Contract Management

Chapter 2: Managing Risk

Chapter 3: Contract Management Team Formation

Chapter 4: Developing a Contract Management Plan

Chapter 5: Procurement & Contract Management

Chapter 6: Measuring Performance

Chapter 7: Close out a Contract

Chapter 8: Shield of a Contract

Giảng viên

 Ms. Hong Le

18 years of experience

Head of Legal | 

GSK Vietnam

 

Thông tin Khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Professional Certificate in Contract Management in Supply Chain được cấp bởi VILAS

ĐĂNG KÝ NGAY

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!