QUẢN TRỊ MARKETING TOÀN CẦU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

36 giờ học | 4 tuần

36 giờ học | 4 tuần

Giới thiệu chương trình

Không chỉ đơn thuần là quá trình giới thiệu sản phẩm ra thị trường toàn cầu, khái niệm Marketing toàn cầu trong chuỗi cung ứng có liên quan mật thiết đến toàn bộ kế hoạch sản xuất, chiến lược tiếp thị, tác động trực tiếp và gián tiếp đến chiến lược phân phối, dự trữ và cung ứng. Sự kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng đã góp phần vào việc phát triển các phương pháp tiếp cận mới đối với chuỗi cung ứng cũng như quản lý tiếp thị. . Cùng với sự phát triển của các xu hướng công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như thương mại điện tử, Internet vạn vật hay điện toán đám mây, v.v., các chiến lược tiếp thị đã được đổi mới cùng với việc tăng khả năng cạnh tranh trong việc đạt được thị phần bằng cách hiểu rõ các phân khúc khách hàng mới và chính, cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mua hàng của khách hàng

 

Khóa học Quản lý Marketing Toàn cầu trong Chuỗi Cung ứng – một Học phần trong chương trình FIATA Higher Diploma của VILAS. Học phần tập trung vào việc tìm hiểu vai trò của marketing trong môi trường quốc tế cũng như trong hoạt động của chuỗi cung ứng, sự thay đổi lớn từ tiếp thị dựa vào sản phẩm (1.0) sang tiếp thị lấy khách hàng làm trung tâm (2.0), cuối cùng là tiếp thị lấy con người làm trung tâm (3.0), và ngày càng sâu rộng cũng như mở rộng trong bối cảnh phát triển kỹ thuật số (4.0). Từ đó, xây dựng chiến lược phân khúc khách hàng mục tiêu và định vị doanh nghiệp trên thị trường.

 

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Hiểu về Marketing & quản lý chuỗi cung ứng và cấu thành của chúng trong chuỗi giá trị

Hiểu được mối quan hệ giữa tiếp thị và quản lý chuỗi cung ứng cùng tồn tại trong thị trường ngày nay

Xác định những thách thức và xu hướng của tiếp thị và quản lý chuỗi cung ứng

Thừa nhận khuôn khổ tích hợp của tiếp thị và quản lý chuỗi cung ứng

Hiểu về gia công phần mềm hậu cần và giải thích vai trò và chức năng của 3PLs trong việc đưa sản phẩm ra thị trường

Nội dung Khóa học

Chapter 1: Introduction to Marketing Management

Chapter 2: International Marketing Concept

Chapter 3: From Traditional to Marketing 4.0 

Chapter 4: Segmentation, Targeting and Positioning 

Chapter 5: New Customer Paths

Chapter 6: E – Commerce and Technologies of Marketing in Supply Chain Management

Chapter 1: Introduction to Marketing Management

Chapter 2: International Marketing Concept

Chapter 3: From Traditional to Marketing 4.0 

Chapter 4: Segmentation, Targeting and Positioning 

Chapter 5: New Customer Paths

Chapter 6: E – Commerce and Technologies of Marketing in Supply Chain Management

Thông tin Khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận:Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Professional Certificate in Global Marketing Management in Supply Chain được cấp bởi VILAS

*Sau Module Global Marketing Management in Supply Chain, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn. 

ĐĂNG KÝ NGAY !

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!