QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

27 giờ học | 3 tuần

27 giờ học | 3 tuần

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Hiểu phạm vi và vai trò của quản lý tài chính trong việc đáp ứng các mục tiêu của tổ chức

Diễn giải báo cáo tài chính với mục tiêu nắm bắt tình trạng tài chính của các tổ chức

Đánh giá vai trò chiến lược của quản lý hàng tồn kho đối với hoạt động của kho hàng;

Hiểu được vai trò của quản lý tài chính trong tái cấu trúc và tăng trưởng tổ chức

Nội dung Khóa học

Chapter 1: Introduction to Finance Management

Chapter 2: Introduction to Financial Statements

Chapter 3: Working Captial Management

Chapter 4: Financial Analysis

Chapter 5: Business Financing & Business Planning

Chapter 6: Investment Appraisal

Chapter 7: Corporate Finance & International Financial Management

Chapter 1: Introduction to Finance Management

Chapter 2: Introduction to Financial Statements

Chapter 3: Working Captial Management

Chapter 4: Financial Analysis

Chapter 5: Business Financing & Business Planning

Chapter 6: Investment Appraisal

Chapter 7: Corporate Finance & International Financial Management

Thông tin Khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Professional Certificate in Finance Management in Supply Chain được cấp bởi VILAS

*Sau Module Finance Management in Supply Chain, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn. 

 

Mô hình Virtual Classroom

Mô hình Virtual classroom (học tương tác trực tuyến) tại VILAS được phát triển với mục tiêu đào tạo từ xa. Đây là hình thức được tối ưu học giúp học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên & các nhân sự khác thông qua nền tảng Zoom.

  • Chủ động nâng cao chuyên môn;
  • Nội dung đào tạo của chương trình luôn được đảm bảo;
  • Hoạt động online năng động giúp gia tăng tương tác cho lớp học;
  • Chia sẻ thực tế & kinh nghiệm chuyên môn từ giảng viên & mentors;
  • Phương thức hỗ trợ học tập đảm bảo chất lượng (ôn bài, kiểm tra, stimulation game…);

ĐĂNG KÝ NGAY !

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!