ASIA SUPPLY CHAIN CAREER

ASCC (Asia Supply Chain Career) là chuỗi các hoạt động cung cấp những kiến thức và kỹ năng giá trị liên quan đến lĩnh vực Supply Chain và Logistics. Thông qua những chuỗi sự kiện này, VILAS hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng và giúp các bạn trẻ có định hướng rõ ràng về con đường sự nghiệp.

 

ASCC chính là cơ hội tiếp xúc với các diễn giả có kinh nghiệm lâu năm trong nghề; là nơi gặp gỡ, tương tác và trao đổi kiến thức giữa các bạn trẻ có cùng mục tiêu và đam mê.

Upcoming event

Hội thảo ASCC#23

Supply Chain Competency Frameworks
“Strategize Meta Competencies for Your Career.”

  • Thời gian: 8h45 – 12h, Thứ bảy (ngày 08/06/2024)
  • Hình thức tham dự: Online qua Zoom
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Phí: Không thu phí
  • Số điện thoại liên hệ: 0906 959 092 – 0934 077 677 

ASCC
Advancing Your Procurement Skill

ASCC
Logistics Flexibility

ASCC
Explore your career path in Air Freight industry

ASCC
Retail and E-commerce in Supply Chain

Finished

2024

ASCC #22
Supply Chain Analytics: Unleashing the Power of Data

ASCC #23
Supply Chain Competency Frameworks: Strategize Meta Competencies for Your Career

2023

ASCC No.1/2023
The ABCs of Supply Chain: A Competency Framework for New Practitioners

ASCC No.2/2023
Why do you want a Procurement Job?

ASCC No.3/2023
Logistics Mindset Shift
From Average to Outstanding

2022

Webinar ASCC No.4/2022
Khung năng lực trong chuỗi cung ứng

Webinar – ASCC No.3/2022
Supply Chain – Bàn về chuyện thực tập

Webinar – ASCC No.2/2022:
Giải mã phòng ban Procurement

Webinar ASCC No.1/2022:
Logistics & Supply Chain Emerging Trends in 2022

2021

Webinar ISB x VILAS:
Lọt Supply Chain

Webinar No.6/2021
Negotiation in Procurement

Webinar No.5/2021
Logistics Services

RECAP: [ Webinar | Operations & Production: the Lean and Resilience Approach]

Webinar No.4/2021
Operations & Production: the Lean and Resilience Approach

Webinar No.3/2021
Demand & Supply Planning: A Data Analysis Approach

Webinar No.2/2021
Procurement: Understand The Effective Relationship Management With Internal And External Stakeholders

Webinar No.1/2021
Supply Chain Career Path: Vertical Or Horizontal Career Growth?

Webinar DNTS x VILAS
360 độ ngành Supply Chain

2020

Webinar No.1/2020:
Supply Chain Overview

Webinar No.2/2020:
Ngành Supply Chain: Cơ hội & thách thứ với Generation Z

2018

Advanced Training Program Series

VILAS CLUB
VILAS Supply Chain Club

Supply Chain Overview Workshop
Kick-start your Career with “4 Supply Chain pillars”

Workshop
Citizens in Supply Chain: Closing the Gap in Global level

Learn more about us!!!