CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

MULTIMODAL OPERATIONS

Thời gian: 39 giờ học

Địa điểm: HCM

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Học viên sẽ có được các kỹ năng và kiến thức sau:

Có kiến thức tổng quan về các phương thức vận tải khác nhau (đơn Phương thức)

Hiểu các khía cạnh pháp lý của vận tải đường sắt, các công nghệ thường được sử dụng và những loại hình vận tải kết hợp

Hệ thống hóa kiến thức và bổ sung các phần mở rộng liên quan đến vận tải xuyên biên giới, đặc biệt là Trung Quốc-ASEAN thông qua các chính sách quốc gia

Có nhận định về quy trình tổ chức hoạt động của tuyến đường thủy nội địa, những tài liệu cần thiết và các loại xà lan thông dụng cũng như đặc thù của chúng, đồng thời tìm hiểu các tuyến đường thủy hàng hải quan trọng

Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến Vận tải Đa phương thức Quốc tế (IMT)

Hiểu được những rủi ro, trách nhiệm và nghĩa vụ mà MTO phải đối mặt và các loại công ước quốc tế về việc vận chuyển hàng hóa nói chung, hàng nguy hiểm nói riêng

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

RAIL WAIL TRANSPORT

• Rail transportation

• Functions of rail transportation

• Legal framework for rail transportation

TRUCKING &  CROSS-BORDER TRANSPORT

• Introduction of cross border road freight

• Equipment & guideline to loading

• Vietnam borders with neighboring countries: Laos, Cambodia, China

• Vietnam – Cambodia cross-border trucking service

PART 1: RAIL WAIL TRANSPORT

Chapter 1: Rail transportation

• Definition

• Types of rail

• Types of gauge

• Rail terminals

• Trends of development

Chapter 2: Functions of rail transportation

 Landbridge

• Road – Rail

• Rail and Seaports

• Scale of Economics

Chapter 3: Legal framework for rail transportation

• International Laws

• Vietnam Railway

• Role of Vietnam Rail in Transport

• Case study: China-Europe ‘Silk road’

PART 2: TRUCKING &  CROSS-BORDER TRANSPORT

Chapter 1: Introduction of cross border road freight

• The Asia Road Network

Chapter 2: Equipment & guideline to loading

• Truck Fleet & Driver

• Equipment Operated in the ARN

• Guidelines for Good Palletizing

• Loading & Securing

Chapter 3: Vietnam borders with neighboring countries: Laos, Cambodia, China

• Asian Economic Roads Corridor

• Cross Border Trucking Overview

• Routing Designs

• Transport Documents for Cross Border Clearance Laos

• Legal Weight Limit (Total Gross Weight) – Laos PDR

• Transport Documents for Cross Border Clearance Cambodia

• Legal Weight Limit (Total Gross Weight) – Cambodia

• Transport Documents for Cross Border Clearance China

 Legal Weight Limit (Total Gross Weight) – China

 Cross Border Road Freight Thailand – Vietnam

Chapter 4: Vietnam – Cambodia cross-border trucking service

 Scope of Services

 Review

INLAND WATERWAY

• Geography of inland waterway

• Types of barges used in Inland waterway carriage

• Legal requirements of transport by inland waterway

• Waybills and accompanying documents

• Determination of freight charges for inland waterway transport 

MULTIMODAL

• General knowledge of MT

• Multimodal transport operator (MTO)

• Typical MT systems

• Trends of logistics and supply chain

PART 3: INLAND WATERWAY

Chapter 1: Geography of inland waterway

• European Inland Waterway

• Vietnam Inland Waterway

Chapter 2: Types of barges used in Inland waterway carriage

• Motor Barges

• Towed Barges

• Push Barges

• European Inland Waterway – Classification of waterways 2 M4-5

Chapter 3: Legal requirements of transport by inland waterway

• European System

• The Mannheim Convention – Rhine River

• Shipping Waste Product Treaty

• Guidelines and Regulations of the European Union

• Sailing Hours and Resting Times

• Legal Framework

 Vietnam System

 Vietnam Inland Waterway Administration

• The Code of Vietnam Inland Waterway

• Conditions for Carriage

 Budapest CMNI Convention (1999)

• Condition for the Transport of Dangerous Goods (AND) 

Chapter 4: Waybills and accompanying documents

• Charter Party

• Waybill

• Bill of Lading

Chapter 5: Determination of freight charges for inland waterway transport 

• Agreements/Conventions of Freight Charges

• How Is Freightage Calculated?

 Case study

PART 4: MULTIMODAL

Chapter 1: General knowledge of MT

• Overview

• Factors of MT

Chapter 2: Multimodal transport operator (MTO)

• Freight Forwarder

 Functions of MTO

• Liabilities of MTO

• Types of MTO

• Documents

Chapter 3: Typical MT systems

• Containerization

• MT System with Loading Unit

• MT System without Loading Unit

• Form of International Multimodal Transport Operation

• Case Study: Laotian Garment Exporters

Chapter 4: Trends of logistics and supply chain

• Trade Flows

• 5 Major Current Trends of International Trade

 5 Major Future trends of International Trade

• Logistics Outsourcing

 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Từ 18h00 – 21h00, thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần 

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học Multimodal Operations bởi VILAS.

* Sau module Dịch vụ Vận tải đa phương thức – Multimodal Operations, học viên có thể tiếp tục đăng ký chương trình VILAS Diploma in Logistics Services Management  để lấy 2 chứng chỉ VILAS Diploma FIATA Diploma in Freight Forwarding – Một tiêu chuẩn của Giao nhận vận tải Quốc tế Chuyên nghiệp của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (trên 150 quốc gia), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn.

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]