CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ MUA HÀNG TOÀN CẦU

GLOBAL PURCHASING MANAGEMENT

Thời gian: 3 tuần

Địa điểm: TP. HCM

 MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Thấu hiểu về vai trò và tầm quan trọng của quản trị mua hàng toàn cầu

Hiểu biết về sự phát triển của cơ cấu chiến lược tổ chức mua hàng toàn cầu

Đưa ra chiến lược bổ nhiệm, đánh giá, phát triển và duy trì các nhà cung cấp chiến lược, phát triển các kỹ thuật đàm phán; phân tích giá cả và cấu trúc chi phí

Phát triển các chiến lược để áp dụng các hệ thống thông tin quản lý ứng dụng toàn cầu

Quản lý chi phí mua hàng tổng thể, kiểm soát chất lượng và dịch vụ của bộ phận mua hàng; quản lý quan hệ nhà cung cấp và phát triển nhà cung cấp chiến lược

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO

• Chapter 1: Global Procurement & Global Procurement Risk

• Chapter 2: Global Purchasing Organization Structure

• Chapter 3: Global Procurement Operations

• Chapter 4: Global Information Management Process

• Chapter 5: Global Strategic Management Encapsulation in Global Organization

• Chapter 6: Production Acitivity Control

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học Global Purchasing Management được cấp bởi VILAS

*Sau Module Global Purchasing Management, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn. 

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!