QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
& VẬN HÀNH

27 giờ học | 3 tuần

27 giờ học | 3 tuần

MỤC TIÊU
ĐÀO TẠO

Nắm bắt về các khái niệm Sản xuất và Vận hành trong quản lý Chuỗi cung ứng, cung cấp các nhiệm vụ, thành phần và lực lượng điển hình thúc đẩy những thay đổi trong môi trường sản xuất và Kiểm soát cách những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp

Xác định sự khác biệt trong môi trường sản xuất, quy trình và bố trí sản xuất cũng như mối liên hệ với hệ thống phân cấp kiểm soát và lập kế hoạch sản xuất

Hiểu được vai trò quan trọng của việc chuyển đổi từ kết quả S&OP, sang Hoạch định nguồn lực sản xuất, lịch trình sản xuất tổng thể (MPS), Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu (MRP) và Kiểm soát hoạt động sản xuất (PAC)

Thảo luận về một số khía cạnh kỹ thuật thiết yếu, cùng với các phương pháp thực hiện và xử lý Kế hoạch sản xuất tổng thể, Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, Phân tích khái niệm về lập kế hoạch năng lực và Kiểm soát hoạt động sản xuất

Nội dung Khóa học

Chapter 1: Fundamentals of Manufacturing and Production environment

Chapter 2: Manufacturing Planning & Control Hierarchy

Chapter 3: Master Production Schedule

Chapter 4: Material Requirement Planning

Chapter 5: Capacity Planning

Chapter 6: Production Acitivity Control

Hand-out: Total Quality Management

 

Chapter 1: Fundamentals of Manufacturing and Production environment

Chapter 2: Manufacturing Planning & Control Hierarchy

Chapter 3: Master Production Schedule

Chapter 4: Material Requirement Planning

Chapter 5: Capacity Planning

Chapter 6: Production Acitivity Control

Hand-out: Total Quality Management

Mô hình Virtual Classroom

Mô hình Virtual classroom (học tương tác trực tuyến) tại VILAS được phát triển với mục tiêu đào tạo từ xa. Đây là hình thức được tối ưu học giúp học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên & các nhân sự khác thông qua nền tảng Zoom.

  • Chủ động nâng cao chuyên môn;
  • Nội dung đào tạo của chương trình luôn được đảm bảo;
  • Hoạt động online năng động giúp gia tăng tương tác cho lớp học;
  • Chia sẻ thực tế & kinh nghiệm chuyên môn từ giảng viên & mentors;
  • Phương thức hỗ trợ học tập đảm bảo chất lượng (ôn bài, kiểm tra, stimulation game…);

Thông tin Khóa học

Thời gian học: Thứ Bảy (14h00 – 17h00) và Chủ nhật (9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00)

Chứng nhận: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Professional Certificate in Production & Operation Management in Supply Chain được cấp bởi VILAS

*Sau Module Production & Operation Management in Supply Chain, học viên có thể đăng ký tiếp 9 modules còn lại của FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt được Chứng chỉ FIATA – chứng chỉ tiêu chuẩn đánh giá cấp quản lý Chuỗi cung ứng của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế FIATA (www.fiata.com), có giá trị toàn cầu và vô thời hạn.  

ĐĂNG KÝ NGAY

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]

Learn more about us!!!