TUYỂN DỤNG

[SHOPEE] LOGISTICS ASSOCIATE

  Shopee là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á và Đài Loan. Đây là một nền tảng...

[iGAP] SALES SUPERVISOR

1. Job description: Building and maintaining customer relationships Assessing client specific needs...