TUYỂN DỤNG

[SCG] LOGISTICS SALES EXECUTIVE

SCG là một trong những tập đoàn hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn hoạt động đa ngành, tập...

[NESTLE] PROCUREMENT OFFICER

Là công ty đa quốc gia của Thụy Sĩ có 150 lịch sử trong lĩnh vực thực phẩm và giải khát. Nestle là...