Category - Supply Chain

Kiến Thức Supply Chain Management (SCM) chuyên sâu, dành cho các nhân sự đang theo đuổi ngành Logistics và Supply Chain. Nội dung xoay quanh:

Kiến thức đầy đủ về các mảng trong Supply Chain Management: Plan, Soucer, Make, Deliver, Return….
Các Case Study thực tế của các công ty đang vận hành chuỗi cung ứng.
Cung cấp các mô hình chuỗi cung ứng chuẩn,
Dòng chảy và các xu hướng chuỗi cung ứng toàn cầu
Định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển năng lực