fbpx

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Bênh cạnh đào tạo các nhân, VILAS còn hướng sự đầu tư và phát triển vào mảng đào tạo doanh nghiệp...

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức và nghiệp vụ cho nguồn nhân lực chuyên ngành, các chương trình...