Tin tức - Kiến thức - Sự kiện Air Operations Logistics

Vận chuyển pin Lithium an toàn hơn khi được chính phủ hỗ trợ

Doha – Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kêu gọi các chính phủ hỗ trợ hơn cho việc vận chuyển an toàn pin Lithium bằng cách phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn toàn cầu về sàng lọc, kiểm tra cháy nổ và chia sẻ thông tin sự cố.

Vận chuyển Pin Lithium (Lithium Batteries) sẽ an toàn hơn khi có hỗ trợ của chính phủ

Giống với nhiều sản phẩm vận chuyển bằng đường hàng không, vận chuyển pin Lithium cũng cần có các tiêu chuẩn hiệu quả, áp dụng toàn cầu để đảm bảo an toàn. Thách thức gặp phải là sự gia tăng nhanh nhu cầu của pin Lithium trên toàn cầu (thị trường đang tăng trưởng 30% hàng năm). Điều này mang đến nhiều người gửi hàng mới tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa hàng không. Một rủi ro quan trọng khác là sự cố của các lô hàng không được khai báo hoặc khai báo sai.

IATA từ lâu đã kêu gọi các chính phủ tăng cường thực thi quy định an toàn đối với việc vận chuyển pin Lithium. Bao gồm các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người gửi hàng gian và hình sự hóa các hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc cố ý.

 

IATA yêu cầu các chính phủ tăng cường các hoạt động đó bằng các biện pháp bổ sung:

 

  • Phát triển các tiêu chuẩn và quy trình sàng lọc liên quan đến an toàn cho pin Lithium

Chính phủ phát triển các tiêu chuẩn và quy trình cụ thể để hỗ trợ việc vận chuyển an toàn pin Lithium, giống như những loại pin khác cho an ninh hàng hóa hàng không, sẽ giúp cung cấp một quy trình hiệu quả cho các chủ hàng tuân thủ pin Lithium. Điều quan trọng là các tiêu chuẩn và quy trình này phải dựa trên kết quả và được hài hòa trên toàn cầu.

 

  • Phát triển và thực hiện tiêu chuẩn ngăn cháy nổ nhằm giải quyết vấn đề cháy tồn tại ở pin Lithium

Các chính phủ nên xây dựng tiêu chuẩn thử nghiệm đối với cháy liên quan đến pin Lithium để đánh giá các biện pháp bảo vệ bổ sung hơn và trên các hệ thống dập lửa được trang bị trên khoang hàng hiện tại.

 

  • Tăng cường thu thập dữ liệu an toàn và chia sẻ thông tin giữa các chính phủ

An toàn dữ liệu là rất quan trọng để hiểu, quản lý rủi ro pin Lithium một cách hiệu quả. Nếu không có đủ dữ liệu liên quan thì rất khó có khả năng hiểu được hiệu quả của bất kỳ biện pháp nào. Cần có sự chia sẻ và phối hợp thông tin tốt hơn về các sự cố pin Lithium giữa các chính phủ và với ngành công nghiệp để giúp quản lý rủi ro pin Lithium hiệu quả.

Các biện pháp này sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​quan trọng của các hãng hàng không, người gửi hàng và nhà sản xuất để đảm bảo pin Lithium có thể được vận chuyển một cách an toàn.

 

Các hành động bao gồm:

  • Cập nhật các Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm và phát triển tài liệu hướng dẫn bổ sung.
  • Việc ra mắt Hệ thống Báo cáo Sự cố Hàng hóa Nguy hiểm cung cấp cơ chế cho các hãng hàng không chia sẻ thông tin về các sự kiện liên quan đến hàng hóa nguy hiểm không được khai báo hoặc khai báo sai.
  • Sự phát triển của Khung quản lý rủi ro an toàn dành riêng cho việc vận chuyển pin Lithium.
  • Việc ra mắt pin Lithium CEIV nhằm cải thiện việc xử lý và vận chuyển an toàn pin Lithium trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Các hãng hàng không, người gửi hàng, nhà sản xuất và chính phủ đều muốn đảm bảo việc vận chuyển an toàn pin Lithium bằng đường hàng không. Đó là trách nhiệm chung. Ngành công nghiệp đang nâng cao tiêu chuẩn để áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn hiện có và chia sẻ thông tin quan trọng về những người gửi hàng lừa đảo. Nhưng có một số lĩnh vực mà sự lãnh đạo của các chính phủ là rất quan trọng.

Việc thực thi mạnh mẽ hơn các quy định hiện hành và việc hình sự hóa các hành vi vi phạm sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến những người gửi hàng bất hảo. Và sự phát triển nhanh chóng của các tiêu chuẩn về sàng lọc, trao đổi thông tin và ngăn chặn cháy nổ sẽ cung cấp cho ngành công cụ hiệu quả hơn nữa để làm việc ”, Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA cho biết.

Nguồn: IATA