Tin tức Aviation Training Programs

Chứng nhận Trung tâm đào tạo Hàng hoá nguy hiểm “IATA CBTA Provider”

Với vai trò tiên phong trong việc đào tạo các chương trình về Hàng hóa hàng không, VILAS vinh dự nhận được chứng nhận Trung tâm đào tạo Hàng hoá nguy hiểm “IATA CBTA Provider” từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air Transport Association – IATA) cho các Chương trình đào tạo Hàng hóa nguy hiểm theo tiêu chuẩn mới – tiêu chuẩn CBTA. Các bạn hãy cùng VILAS tìm hiểu và cập nhật cho mình thông tin cơ bản về CBTA nhé!

Chương trình Đào tạo và Đánh giá theo năng lực thực hiện với quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm – Competency – Based Trainning and Assesment (CBTA)

Theo sự chấp thuận và triển khai của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (International Civil Aviation Organization – ICAO) từ năm 2019, IATA đã cập nhật và đưa ra các hướng dẫn trong việc xây dựng Chương trình đào tạo Hàng hóa nguy hiểm mới theo tiêu chuẩn Competency-Based Training and Assessment – CBTA trong tài liệu IATA Dangerous Goods Regulations, phiên bản số 62, phát hành năm 2021. Theo đó, tiêu chuẩn đào tạo theo CBTA sẽ bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Chương trình CBTA là chương trình đào tạo được xây dựng dựa theo Chức năng công việc (Function) của một cá nhân có liên quan đến chuỗi vận chuyển một lô Hàng hóa nguy hiểm. Theo đó, một cá nhân sẽ được đào tạo các kiến thức về hàng hóa nguy hiểm theo nhiệm vụ mà người đó thực hiện và chịu trách nhiệm. Chương trình CBTA không dừng lại ở việc trang bị kiến thức về lý thuyết mà còn bao gồm việc huấn luyện thực hành để đảm bảo người học có đầy đủ khả năng và năng lực để thực hiện công việc thực tế sau khi hoàn tất huấn luyện và đánh giá. Để làm được như vậy, chương trình CBTA sẽ được thiết kế và xây dựng theo tiêu chí trang bị cho người học 3 yếu tố cốt lõi là Kiến thức, Kỹ năngThái độ (Knowledge, Skills, Attitude) với cấp độ thuần thục (level of proficiency) tùy theo những yêu cầu thực tế trong công việc mà một cá nhân phải đảm nhận.

Với sự am hiểu về thị trường hàng hóa nguy hiểm tại Việt Nam, nhu cầu đào tạo hàng hóa nguy hiểm cũng như các yêu cầu của nhà chức trách và Hãng hàng không, đội ngũ giảng viên và chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành hàng hóa Hàng không. Với vai trò là Trường Đào tạo Hàng nguy hiểm được ủy quyền bởi IATA (IATA Accredited Training School – ATS), VILAS đã thiết kế, xây dựng thành công và được IATA phê chuẩn Chương trình Đào tạo Hàng hóa nguy hiểm mới theo tiêu chuẩn CBTA như sau:

 • H. 6. 1 – IATA Dangerous Goods Regulations for Personnel Responsible for Preparing Dangerous Goods Consignments
  (Quy định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm dành cho nhân sự thực hiện chuẩn bị lô hàng nguy hiểm)
  Các công việc mà nhân sự chuẩn bị 1 lô hàng nguy hiểm thực hiện như sau:
  – Xác định, phân loại hàng nguy hiểm và các quy định liên quan
  – Khai báo trên tờ khai hàng nguy hiểm (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods) và chuẩn bị các loại tài liệu liên quan.
  – Đóng gói kiện hàng nguy hiểm
  – Đánh dấu và dán nhãn lên kiện hàng nguy hiểm
 • H. 6. 3 – IATA Dangerous Goods Regulations for Personnel Responsible for Processing or Accepting Dangerous Goods Consignments
  (Quy định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm dành cho nhân sự xử lý hoặc chấp nhận lô hàng nguy hiểm
  Các công việc mà nhân sự xử lý hoặc chấp nhận 1 lô hàng nguy hiểm thực hiện như sau:- Xác định hàng nguy hiểm tiềm ẩn (hidden dangerous goods)
  – Xác định, phân loại hàng nguy hiểm và các quy định liên quan
  – Tiếp nhận 1 lô hàng nguy hiểm bao gồm kiểm tra tài liệu, khai báo, đóng gói, đánh dấu, dán nhãn và các quy định áp dụng khác.
  – Giám sát và hướng dẫn việc chất xếp hàng nguy hiểm lên thiết bị chất xếp.
  – Giám sát và hướng dẫn việc chất xếp hàng nguy hiểm lên khoang hàng của máy bay.

Như vậy, từ ngày 01/01/2023, các chương trình đào tạo Hàng hoá nguy hiểm của IATA sẽ không còn theo tiêu chuẩn theo Phân hạng (Category) mà sẽ theo Chức năng công việc (Function) được đề cập trong Phụ lục H – Tài liệu IATA Dangerous Goods Regulations.

——————————–

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên, VILAS đã phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn về chương trình Đào tạo và Đánh giá theo năng lực thực hiện với quy định vận chuyển Hàng hóa nguy hiểm. Mọi nhu cầu cần tư vấn và cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ VILAS theo chi tiết liên lạc sau:

Learn more about us!!!