Tin tức

Hợp tác triển khai các Chương trình đào tạo Chất lượng cao về quản lý chuỗi cung ứng

VILAS trân trọng thông báo về ký kết hợp tác chiến lược giữa VILAS và Advance SCS để cùng triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao về quản lý chuỗi cung ứng. Đây là sự hợp tác nhằm tối ưu thế mạnh và năng lực của hai tổ chức để mang đến các chương trình đào tạo chất lượng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đồng thời cũng phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng cá nhân và tổ chức chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực Châu Á.
Trong quá trình hợp tác, các chương trình đào tạo và tư vấn được triển khai sẽ bao gồm một loạt các chủ đề và kỹ năng liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, chẳng hạn như mua hàng, quản lý tồn kho, lập kế hoạch vận tải, lưu trữ, phân phối, dịch vụ khách hàng, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, bền vững, chuyển đổi số và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, hệ thống các chương trình còn bao gồm các chứng chỉ được công nhận quốc tế từ CIPS Chartered Institute of Procurement & Supply), CILT (Chartered Institute of Logistics & Transport) và SAP Learning Hub, cũng như các dịch vụ tư vấn và đào tạo nội bộ được tùy chỉnh cho các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Với sự hợp tác chiến lược này, VILAS và Advance SCS mong muốn đồng hành cùng các nhân sự nâng cao trình độ và hiệu suất chuỗi cung ứng tại Việt Nam và hơn nữa là khu vực Châu Á. Đồng thời, khuyến khích việc áp dụng các giải pháp hiệu quả và sáng tạo trong quản lý chuỗi cung ứng trong các ngành và các quốc gia. VILAS tin tưởng rằng hợp tác chiến lược này sẽ mang lại giá trị và lợi ích cho các học viên, khách hàng, đối tác của cả hai tổ chức.
—————————————
We are pleased to announce that Advance SCS and VILAS – Vietnam Logistics & Aviation School have entered into a strategic alliance partner to offer high-quality training courses in supply chain management. The partnership will leverage the strengths and expertise of both organizations to offer high-quality training programs, and that meet international standards and are tailored to the business environment for individuals and organizational Supply Chain teams in Vietnam and further Asia.

The training and consulting will cover a wide range of topics and skills related to supply chain management, such as procurement, inventory management, logistics planning, transportation, warehousing, distribution, customer service, quality management, risk management, sustainability, digital transformation, and more. This will also include internationally recognized certifications from CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), CILT (Chartered Institute of Logistics & Transport) and SAP Learning Hub, as well as customized in-house training and consulting services tailored to the specific needs and goals of each client.
Through this alliance partnership, VILAS and Advance SCS aim to enhance the competencies and capabilities of the supply chain workforce in Vietnam and beyond, as well as to promote the adoption of best practices and innovative solutions in supply chain management throughout industries and countries. We believe that this partnership will create significant value and benefits for our students, clients, partners, and stakeholders in the long term.

Learn more about us!!!