fbpx
Logistics NEWS

Chia sẻ tài liệu Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 tại Đà Nẵng

22-23/11/2019, TP. Đà Nẵng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam thường niên 2019 (VLF).

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất về ngành dịch vụ Logistics, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu là các lãnh đạo chính phủ, bộ trưởng các bộ ban ngành, lãnh đạo các quốc gia trong khu vực, lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải & Logistics, … . 

 

 

Diễn đàn VLF 2019 (lần 7) với chủ đề được tổ chức với mục tiêu đề cập và bàn thảo các vấn đề chiến lược và thực tiễn ngành Logistics Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay, tập trung đưa ra các giải pháp về Logistics để gia tăng giá trị nông sản nước ta đồng thời tăng cường kết nối đa phương, kết nối chuỗi giá trị tạo nên nền tảng bền vững của ngành Logistics Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển toàn cầu, nâng cao giá trị đóng góp của Logistics trong GDP cả nước trong những năm tới.

Thông tin chi tiết

Diễn đàn VLF 2019 diễn ra trong 2 ngày gồm một chuỗi các sự kiện: 

 1. Chương trình Khảo sát Cảng và Trung tâm Logistics Chu Lai, thăm nhà máy ô tô Trường Hải; 
 2. 02 Hội thảo chuyên đề: Logistics kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây và Kinh tế chia sẻ trong Logistics;
 3. Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 với chủ đề “Logistics nâng cao giá trị nông sản”.

 

 

Phần cốt lõi của diễn đàn Logistics 2019, ngày 22/11/2019 chính là 2 hội thảo chuyên đề giữa các thảo luận về Logistics kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây và Kinh tế chia sẻ trong Logistics. Các tài liệu những phiên tham luận của các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội về vận tải & Logistics được dẫn trong các đề mục bên dưới:

Chuyên đề 1: Logistics kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây

 1. Rủi ro pháp lý trong hoạt động vận tải xuyên biên giới và hàng hóa cảnh – Công ty Delta (Tài liệu)
 2. Logistics nâng cao giá trị nông sản – cục xuất nhập khẩu (Slide)
 3. Hành lang kinh tế đông tây & Hành lang kinh tế phía nam thực trạng vận chuyển hàng hóa và một số đề xuất – Công ty Asiatrans Vietnam (Slide)
 4. Kết nối thương mại xuyên biên giới – công ty Maersk (Slide)
 5. Kết nối hành lang biên giới đông – tây phát triển dịch vụ Logistics – Bee Logistics (Slide)
 6. East West Economic Corridor – DAWEI (Slide)

Chuyên đề 2: Kinh tế chia sẻ trong Logistics

 1. ABIVIN Vroute – Nền Tảng Tối Ưu Logistics Hỗ Trợ Nâng Cao Giá Trị Nông Sản- Công ty Abivin (Tài liệu)
 2. Kinh Tế Chia Sẻ – Tiềm Năng, Cơ Hội Và Hiệu Quả – Công ty LokaLoop (Tài liệu)
 3. Logistics trong nền kinh tế chia sẻ ứng dụng và những vấn đề cần đặt ra – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Tài liệu | Slide)
 4. Xu hướng Logistics 4.0 và thực tế triển khai – CETA (Slide)
 5. Xu hướng Logistics chia sẻ và thực tế triển khai – CETA (Slide)
 6. Sharing Economy and Its Impacts on Transport Industry – Lazada Vietnam (Slide)

Những thông tin mới nhất về Diễn đàn Logistics Việt Nam thường niên 2019 (VLF) diễn ra vào 23/11/2019 và những báo cáo Logistics Việt Nam 2019 sẽ được VILAS liên tục cập nhật trong thời gian tới.