CBTA-Cer

KHÓA HỌC LOGISTICS HÀNG KHÔNG IATA

VILAS cung cấp môi trường, kiến thức để phát triển ngành Dịch vụ Logistics Hàng không cho các cá nhân, tổ chức có mong muốn tham gia vào ngành Vận tải Hàng không chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn được Quốc tế công nhận.

VILAS được công nhận là Competency – Based Training and Assessment (CBTA Provider) bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tại Việt Nam cho chương trình đào tạo Quy định hàng hoá nguy hiểm trong Vận tải hàng không / IATA Dangerous Goods Regulations by Air.

Các khóa học về Dịch vụ Logistics Hàng không của VILAS được công nhận bởi IATA, Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) có giá trị trong nước và quốc tế.

IATA Hàng Hóa Hàng Không Cơ Bản

Thời lượng: 4 tuần

Địa điểm: TP HCM

 

 

IATA Hàng Hóa Nguy Hiểm 

Function 7.3 (H.6.3)

Thời lượng: 5.5 ngày

Địa điểm: TP HCM & Hà Nội

IATA Hàng Hóa Nguy Hiểm 

Function 7.1 (H.6.1)

Thời lượng: 5.5 ngày

Địa điểm: TP HCM & Hà Nội

An Toàn – An Ninh Hàng không

Thời lượng: 2 tuần

Địa điểm: TP HCM

Thời gian: Mỗi thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần từ 6PM đến 9PM

Vận chuyển Dược phẩm và Vaccines bằng Đường hàng không

Thời lượng: 1.5 giờ

Địa điểm: TP HCM

Vận Chuyển Pin Lithium Bằng Đường Hàng Không

Thời lượng: 2 ngày

Địa điểm: TP HCM

Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe Nhạy Cảm Với Nhiệt Độ & Thời Gian Vận Chuyển

Thời lượng: 8 giờ

Địa điểm: Phù hợp với đào tạo từ xa và đào tạo tại doanh nghiệp

Giới thiệu Về Hệ Thống Quản Lý An Toàn (SMS)

Thời lượng: 8 giờ

Địa điểm: TP HCM

Quy định động vật sống IATA

Thời lượng: 6 giờ

Địa điểm: Phù hợp với đào tạo từ xa và đào tạo tại doanh nghiệp

Airline Customer Service for The Leadership & Management Training Program

Duration: 45 hours

Virtual classroom

Aviation Security Management

Duration: 5 days (40 hours)

Virtual classroom

Dangerous Good Regulation (DGR) – Initial Category 6

Duration: 40 hours (5 days)

Virtual classroom

Fatigue Risk Management Systems (FRMS)

Duration: 24 hours (3 days)

Virtual classroom

Human Factors In Aviation

Duration: 5 days (40 hours)

Virtual classroom

Đăng ký ngay!

Hãy điền thông tin vào Form đăng ký tư vấn. VILAS sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

[VILAS cam kết những thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo cho đội ngũ tư vấn có thể đưa đến cho bạn những thông tin phù hợp nhất]