fbpx
Air Operations Logistics

MIỄN PHÍ KIỂM DỊCH THỰC PHẨM QUẢ VẢI XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Ngày 23/6, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi các đơn vị kiểm dịch thực vật thực hiện miễn thu phí kiểm dịch thực vật đối với quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không.

Quả vải trước khi được xuất khẩu bằng đường hàng không đã trải qua một quy trình kiểm duyệt gắt gao

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu thực hiện ngay việc không thu phí, lệ phí này, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bố trí nhân lực, trang thiết bị làm thủ tục kiểm dịch thực vật nhanh nhất cho các lô quả vải tươi xuất khẩu, bao gồm cả làm ngoài giờ và ngày nghỉ, ngày lễ.

Hiện quả vải Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia được gần 20 tấn vải, Mỹ khoảng 4 tấn, Pháp khoảng 4 tấn… và sang nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Anh, Đức… Sản lượng vải sang các thị trường mới tuy ít hơn so với thị trường Trung Quốc (đã xuất khẩu được khoảng trên 50.000 tấn) nhưng có ý nghĩa rất lớn, khẳng định chất lượng quả vải Việt Nam và nâng giá trị quả vải.

Điều này góp phần tạo động lực cho nông dân mở rộng sản xuất theo quy chuẩn cao hơn trong những vụ vải tới.

Theo Minh Nguyên

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử