fbpx

Supply Chain Management

Kiến Thức Supply Chain Management (SCM) chuyên sâu, dành cho các nhân sự đang theo đuổi ngành Logistics và Supply Chain. Nội dung xoay quanh:

  • Kiến thức đầy đủ về các mảng trong Supply Chain Management: Plan, Soucer, Make, Deliver, Return….
  • Các Case Study thực tế của các công ty đang vận hành chuỗi cung ứng.
  • Cung cấp các mô hình chuỗi cung ứng chuẩn,
  • Dòng chảy và các xu hướng chuỗi cung ứng toàn cầu
  • Định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển năng lực
VILAS