Supply Chain CIPS - Chartered Institute of Procurement & Supply Procurement

CIPS level 4: Những điều bạn cần biết

Bạn đang quan tâm đến chương trình đào tạo CIPS level 4 diploma – một trong những chương trình uy tín và chất lượng trong lĩnh vực mua hàng và cung ứng? Bạn muốn biết rõ hơn về các module và nội dung chính của chương trình này? Bạn muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp bài viết này để khám phá những thông tin hữu ích nhé!

CIPS level 4 diploma là gì?

CIPS level 4 diploma là một chương trình đào tạo chuyên nghiệp về mua hàng và cung ứng do Hiệp hội Mua hàng và Cung ứng Quốc tế (CIPS) cấp. Đây là chương trình cao nhất trong ba cấp độ bắt đầu (Entry level) của CIPS, bao gồm:

 • CIPS level 2 Certificate: Dành cho những học viên mới bắt đầu hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng và cung ứng. Chương trình này giúp bạn nắm được các nguyên tắc, khái niệm và ứng dụng thực tế khi mua hàng hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • CIPS level 3 Advanced Certificate: Dành cho những nhân sự có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng và cung ứng. Chương trình này giúp bạn phát triển các kỹ năng, kiến thức và năng lực cần thiết cho vai trò của mình.
 • CIPS level 4 Diploma: Dành cho những nhân sự có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng và cung ứng. Chương trình này giúp bạn nâng cao các kỹ năng, kiến thức và năng lực của mình để đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức và thị trường.

CIPS level 4 Diploma

CIPS level 4 diploma được công nhận là tương đương với năm đầu tiên của một khóa học đại học. Chương trình này được xây dựng dựa trên chu kỳ mua hàng và cung ứng làm trọng tâm, giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của mua hàng và cung ứng trong tổ chức và cách thức giúp định hình các quyết định kinh doanh quan trọng.

Các module và nội dung chính của CIPS level 4 diploma

Để hoàn thành CIPS level 4 diploma, bạn cần hoàn thành tất cả 8 module bắt buộc (core), bao gồm:

 • L4M1 Scope and Influence of Procurement and Supply (12 Credits):

Module này giúp bạn hiểu rõ hơn về phạm vi và tầm ảnh hưởng của mua hàng và cung ứng trong tổ chức và xã hội. Bạn sẽ được học về các khái niệm cơ bản, các loại tổ chức, các yếu tố bên ngoài, các nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực chuyên nghiệp và các kỹ năng giao tiếp liên quan đến mua hàng.

 • L4M2 Defining Business Needs (6 Credits):

Module này giúp bạn phát triển kỹ năng xác định và phân tích nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Bạn sẽ được học về các công cụ và phương pháp để thu thập, xử lý và đánh giá thông tin. Từ đó xây dựng yêu cầu chi tiết cho các sản phẩm hoặc dịch vụ và so sánh các giải pháp khả thi và để lập kế hoạch cho việc triển khai.

 • L4M3 Commercial Contracting (6 Credits):

Module này giúp bạn phát triển kỹ năng lập hợp đồng thương mại cho việc mua hàng hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ. Bạn sẽ được học về các loại hợp đồng, các điều khoản và điều kiện, các rủi ro và nguyên tắc pháp lý liên quan. Ngoài ra, học viên cũng sẽ tìm hiểu về cách quản lý hiệu quả các quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp và theo dõi hiệu suất của hợp đồng.

Procurement

 • L4M4 Ethical and Responsible Sourcing (6 Credits):

Module này giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của đạo đức và trách nhiệm trong việc mua hàng và cung ứng. Bạn sẽ được học về các nguyên tắc, chuẩn mực và mã nguyên tắc của CIPS, cũng như các vấn đề liên quan đến bền vững, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quyền con người và phòng chống tham nhũng.

 • L4M5 Commercial Negotiation (6 Credits):

Module này giúp bạn phát triển kỹ năng thương lượng thương mại trong mua hàng hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ. Bạn sẽ được học về các nguyên tắc, chiến lược và kỹ thuật của thương lượng, cũng như cách chuẩn bị, tiến hành và kết thúc cuộc thương lượng. Hơn nữa, học viên cũng sẽ nắm bắt cách xử lý các xung đột, tranh chấp và khiếu nại liên quan.

 • L4M6 Supplier Relationships (6 Credits):

Module này giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý các mối quan hệ với các nhà cung cấp. Bạn sẽ được học về các loại mối quan hệ, các yếu tố ảnh hưởng, các công cụ đánh giá và phân loại nhà cung cấp. Bạn sẽ cũng được học về cách thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ có hiệu quả, có ích cho tổ chức.

 • L4M7 Whole Life Asset Management (6 Credits):

Module này giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý tài sản từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chu kỳ sống của chúng. Bạn sẽ được học về cách lập kế hoạch, thiết kế, mua sắm, vận hành, bảo trì, nâng cấp và thanh lý tài sản. Bạn sẽ cũng được học về cách đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả và giá trị của tài sản.

 • L4M8 Procurement and Supply in Practice (12 Credits):

Module này giúp bạn áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế. Bạn sẽ được học về cách xây dựng và thực hiện một dự án mua hàng hoặc cung ứng, cách giải quyết các vấn đề và rủi ro phát sinh, cách đánh giá và báo cáo kết quả và cách học hỏi và cải tiến liên tục.

Mỗi module của CIPS level 4 diploma có một bài thi trắc nghiệm kéo dài 1.5 giờ, ngoại trừ môn L4M1 và LM48 có một bài thi tự luận kéo dài 3 giờ. Bạn cần đạt ít nhất 50% số điểm tối đa để qua mỗi module.

Tổng kết

CIPS level 4 diploma là một chương trình đào tạo chuyên nghiệp về mua hàng và cung ứng do Hiệp hội Mua hàng và Cung ứng Quốc tế (CIPS) cấp. Chương trình này bao gồm 8 module bắt buộc (Core), giúp bạn nắm vững các nguyên tắc, khái niệm và ứng dụng thực tế của mua hàng và cung ứng. Chương trình này cũng giúp bạn phát triển các kỹ năng thiết yếu cho vai trò của mình, như lập hợp đồng, thương lượng, quản lý mối quan hệ, quản lý tài sản, áp dụng đạo đức và trách nhiệm. Chương trình này được công nhận là tương đương với năm đầu tiên của một khóa học đại học.

CIPS

Nếu bạn muốn học CIPS level 4 diploma, bạn cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng và cung ứng hoặc có ít nhất hai bằng A-level (hoặc tương đương quốc tế) hoặc có bằng CIPS level 3 advanced certificate. Bạn cũng cần tham gia làm thành viên sinh viên của CIPS để bắt đầu chương trình này.

CIPS Level 4 - Diploma in Procurement & Supply

CIPS Level 4 giúp học viên tiếp cận các quy trình chuẩn hóa của hoạt động mua hàng và cung ứng, phát triển sự nghiệp và đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Với chứng chỉ này, học viên sẽ được trang bị kỹ năng & kiến thức cần thiết để củng cố toàn
diện về nền tảng và đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhận thấy giá trị mang đến cho các nhân sự trong phát triển chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng & cung ứng, VILAS hợp tác cùng Advance SCS chính thức triển khai chương trình CIPS Level 4 Diploma in Procurement and Supply tại Việt Nam