fbpx
Procurement Supply Chain Management

[eBook] Bí kíp quản trị rủi ro hợp đồng hiệu quả

Lý do các hợp đồng được tạo ra là để cải thiện các rủi ro đi kèm với thỏa thuận, từ việc soạn thảo và đàm phán đến thực thi một khi 2 bên ký kết và trong suốt vòng đời của hợp đồng.

 

Cuốn eBook ngắn sau, được tổng hợp từ các bài nghiên cứu từ Mckinsey, Concord Now và Vancouver Island University sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng và tổng quan về rủi ro trong Hợp đồng, những hoạt động cần thiết để kiểm soát và một số chiến lược để xác định rủi ro cùng các thực tiễn tốt nhất sẽ giúp giảm thiểu chúng.

 

Hãy click vào cuốn sách này để nhận được eBook từ VILAS nhé.

 

Chương trình đào tạo Quản trị mua hàng – Procurement Management trang bị cho người học kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu của nghiệp vụ thu mua hàng hóa.

Trở thành chuyên gia Mua hàng chiến lược!

 

VILAS