Production Supply Chain

INFOGRAPHIC: 32 CÔNG CỤ LEAN HỮU ÍCH TRONG SẢN XUẤT

Bạn đã từng nghe “LEAN” là một trong những chiến lược quan trọng cho bất kì hoạt động tối ưu nào của chuỗi cung ứng. Lean Manufacturing là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá tình sản xuất.

Với Infographic kì này, VILAS giới thiệu 32 công cụ Lean sử dụng phổ biến trong sản xuất từ Andon, Jidoka cho đến Just-In-Time.

Theo Newcastle Systems.


Supply Chain Seminar Seri

Nâng cao vị thế chuỗi cung ứng gắn liền với chiến lược tài chính doanh nghiệp với Hội thảo SCSS_No.05/23 Cost Management In Supply Chain: Strategies For Reducing Expenses And Maximizing Profitability