fbpx
Procurement Supply Chain Management

Phân biệt Purchasing, Sourcing và Procurement

 

Trong lĩnh vực Quản trị Chuỗi cung ứng, có những khái niệm tưởng như rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu hết nội hàm của nó. Hôm nay, các bạn hãy cùng VILAS tìm ra sự khác biệt giữa 3 thuật ngữ trong Chuỗi cung ứng: Purchasing, Sourcing và Procurement.

Về cơ bản, hoạt động Mua hàng là một hoạt động không thể thiếu của một doanh nghiệp sản xuất nói riêng và trên phạm vi một chuỗi cung ứng nói chung. Một số doanh nghiệp thành lập Phòng Mua hàng trực tiếp thực hiện nghiệp vụ, một số thì sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Dù với hình thức nào thì để đảm bảo sự lưu chuyển hiệu quả của dòng hàng hoá, dòng thông tin và dòng tài chính, doanh nghiệp bắt buộc phải có bộ phận phụ trách mảng Mua hàng.

Phân biệt Purchasing, Sourcing và Procurement

Procurement

Quá trình lập kế hoạch, xây dựng chiến lược mua hàng và duy trì hoạt động mua hàng gọi chung là Procurement. Đối tượng của hoạt động “Procurement” ở đây có thể là các nguyên vật liệu hoặc dịch vụ cần cho quá trình sản xuất thành phẩm, hoặc trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, hoặc là những hàng hoá hoặc dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của công ty. Quy trình Procurement cũng bao trùm các hoạt động:

  • Lên kế hoạch mua hàng (Planning),
  • Tìm kiếm nguồn hàng (Sourcing),
  • Lựa chọn nhà cung cấp (Supplier Selection),
  • Đàm phán về giá và các điều khoản (Negotiation),
  • Ký kết hợp đồng và Chuyển giao (Transaction and Contract management),
  • Đo lường hiệu quả của nhà cung ứng (Supplier Performance Management),
  • và Duy trì tính ổn định của việc cung ứng (Supplier Sustainability Issues).

Sourcing

Nói đến Sourcing là nói đến các khâu đầu tiên trong chuỗi Procurement, bao gồm tìm kiếm nguồn hàng, đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp để tiến tới thoả thuận các điều kiện mua hàng. Để tiếp cận được với những nhà cung cấp tiềm năng, doanh nghiệp cần có những KPI để đánh giá và sàng lọc.

Phân biệt Purchasing, Sourcing và Procurement

Purchasing

Là một “tập hợp con” của Procurement, thuật ngữ Purchasing thường được sử dụng với tầng ngữ nghĩa hẹp hơn. Purchasing đơn giản là hoạt động thuần tuý mua một loại hàng hoá và dịch vụ nào đó, nhận hàng và thanh toán – do đó Purchasing giới hạn trong chức năng giao dịch là chủ yếu. Hoạt động Purchasing hiệu quả là hoạt động đảm bảo được các yếu tố: chi phí thấp, thời gian cung ứng nhanh, chất lượng chuỗi cung ứng được cải thiện.

THAM GIA: CỘNG ĐỒNG LOGISTICS VÀ SUPPLY CHAIN VIỆT NAM

Phân biệt Purchasing, Sourcing và Procurement

Nói tóm lại, khái niệm Procurement là khái niệm chung nhất và hoàn thiện nhất, bao trùm lên hai khái niệm Purchasing và Sourcing, và tất cả chúng đều là những hoạt động quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng việc nắm vững ý nghĩa và phạm vi sử dụng của các thuật ngữ này sẽ giúp cho công việc của các bạn được thuận lợi hơn.

Cùng VILAS trở thành chuyên viên mua hàng chuỗi cung ứng chiến lược!

  • Chương trình phát triển bởi các chuyên gia tại các doanh nghiệp đa quốc gia toàn cầu.
  • Nắm bắt các kiến thức chuẩn hóa và kỹ năng trong mua hàng.
  • Hiểu được quy trình của mua hàng & phối hợp các phòng bạn trong chuỗi cung ứng.

 

VILAS