Supply Chain Foundation Planning

Production & Operations – Xương sống của Chuỗi cung ứng

PRODUCTION MANAGEMENT

Quản lý sản xuất là việc sử dụng các nguồn lực theo tính toán kỹ lưỡng để tạo ra các sản phẩm có thể tạo ra giá trị thực tiễn. Trong Sản xuất, nguyên liệu thô đang được chuyển đổi thành các sản phẩm giá trị gia tăng một cách hiệu quả.

Ý nghĩa của quản lý sản xuất

Mọi tổ chức đều có nguyên tắc quản lý. Và việc áp dụng nguyên tắc đó vào chức năng sản xuất là thuật ngữ quản lý sản xuất trên mạng. Khái niệm quản lý này bao gồm lập kế hoạch, lên lịch, giám sát và kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cũng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp .

Quản lý sản xuất là việc sử dụng các nguồn lực theo tính toán kỹ lưỡng để tạo ra các sản phẩm có thể tạo ra giá trị thực tiễn. Trong Sản xuất, nguyên liệu thô đang được chuyển đổi thành các sản phẩm giá trị gia tăng một cách hiệu quả. Nói cách khác, các quyết định như số lượng, chất lượng, giá cả, thiết kế, kiểu dáng bao bì và chất liệu cho sản phẩm, cũng như đảm bảo sản phẩm đầu ra phải phù hợp theo các thông số kỹ thuật là nhiệm vụ của Sản xuất.

Tầm quan trọng của sản xuất và quản lý sản xuất

Hoạt động vận hành của tổ chức sẽ thành công khi các chức năng tiếp nối nhau trên một đường truyền và hỗ trợ hiệu quả. Nhưng sản xuất thuộc danh mục chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, quyết định đến trải nghiệm của người dùng sản phẩm, dịch vụ.

Production and operations management

Chức năng của quản lý sản xuất

a) Xác định vị trí của cơ sở hạ tầng

Xác định vị trí của các cơ sở hạ tầng là một quyết định dài hạn về vị trí địa lý – ảnh hưởng đến tổ chức kinh doanh không chỉ riêng việc đầu tư về xây dựng nhà máy và lắp đặt máy móc. Vị trí sản xuất sai sẽ ảnh hưởng chung đến khách hàng, công nhân, vận chuyển, chất lượng nguyên vật liệu, hoạt động Logistics v.v. Vị trí của nhà máy phải dựa trên chính sách và kế hoạch mở rộng của công ty, kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi nguồn nguyên liệu thô, v..v.  Mục đích của nghiên cứu địa điểm là tìm ra vị trí tối ưu mang lại lợi thế lớn nhất cho tổ chức.

b) Bố trí nhà máy và xử lý vật liệu

Bố trí cấu hình và vị trí của các phòng ban, trung tâm làm việc và thiết bị trong quá trình chuyển đổi tạo nên sản phẩm đầu ra. Mục tiêu tổng thể của bố trí nhà máy là thiết kế một sự sắp xếp vật lý đáp ứng chất lượng và số lượng đầu ra cần thiết một cách kinh tế nhất.

Theo James Moore, bố trí của Nhà máy là một kế hoạch sắp xếp tối ưu các cơ sở bao gồm nhân sự, thiết bị vận hành, không gian lưu trữ, thiết bị xử lý vật liệu và tất cả các dịch vụ hỗ trợ khác cùng với thiết kế cấu trúc tốt nhất để chứa tất cả các cơ sở này.

Xử lý vật liệu liên quan đến việc ‘di chuyển vật liệu từ phòng lưu trữ sang máy và từ máy này sang máy khác trong quá trình sản xuất. Đây là một hoạt động chuyên biệt cho công tác sản xuất hiện đại, ảnh hưởng đến 50 – 75% chi phí sản xuất. Thiết bị xử lý vật liệu làm tăng sản lượng, cải thiện chất lượng, tăng tốc độ giao hàng và giảm chi phí sản xuất. Do đó, xử lý vật liệu là một cân nhắc chính trong thiết kế nhà máy mới và một số nhà máy hiện có.

c) Thiết kế sản phẩm

Thiết kế sản phẩm là việc chuyển đổi ý tưởng thành hiện thực. Mỗi tổ chức phải thiết kế, phát triển và giới thiệu các sản phẩm mới như một chiến lược sinh tồn và tăng trưởng.

Toàn bộ quá trình xác định nhu cầu đối với các nhà sản xuất sản phẩm bao gồm 3 chức năng: Marketing, phát triển sản phẩm và sản xuất. Phát triển sản phẩm biến nhu cầu của khách hàng bằng những thông tin Marketing mang lại thành các thông số kỹ thuật và thiết kế các tính năng vào sản phẩm. Sản xuất sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn phương thức cũng như quy trình mà sản phẩm có thể được sản xuất.

c) Hoạch định sản xuất và kiểm soát

Lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất có thể được định nghĩa là quá trình lập kế hoạch sản xuất trước, thiết lập lộ trình chính xác của từng mặt hàng, ấn định ngày bắt đầu và kết thúc của từng quy trình của từng mặt hàng, đặt hàng sản xuất cho các cửa hàng và theo dõi tiến trình của sản phẩm theo để đặt hàng.

Các chức năng chính của lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất bao gồm lập kế hoạch, định tuyến, lập kế hoạch, điều phối và theo dõi.

d) Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng được sử dụng để duy trì mức chất lượng mong muốn trong một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó là sự kiểm soát có hệ thống các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chất lượng nhằm mục đích ngăn ngừa các khiếm khuyết tại nguồn, dựa vào hệ thống phản hồi hiệu quả và quy trình hành động khắc phục.

Kiểm soát chất lượng cũng có thể được định nghĩa là kỹ thuật quản lý công nghiệp đó bằng cách sản xuất sản phẩm có chất lượng đồng nhất có thể chấp nhận được. Đây là toàn bộ bộ sưu tập các hoạt động đảm bảo rằng hoạt động sẽ tạo ra các sản phẩm chất lượng tối ưu với chi phí tối thiểu.

e) Quản lý vật liệu

Quản lý vật liệu là khía cạnh của chức năng quản lý, chủ yếu liên quan đến việc mua hàng, kiểm soát và sử dụng các vật liệu cần thiết và lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ kết nối với quy trình sản xuất có một số mục tiêu được xác định trước. Mục tiêu chính của quản lý vật liệu là: Giảm thiểu chi phí vật liệu bằng cách đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa, phân tích giá trị, tìm kiếm các phương án nhập khẩu, v.v.

d) Quản lý bảo trì

Thiết bị và máy móc là một phần rất quan trọng trong tổng nỗ lực sản xuất. Do đó, sự nhàn rỗi hoặc thời gian chết của chúng là vấn đề tốn kém. Bảo trì nguyên vật liệu, cơ sở sản xuất nhằm giữ cho nhà máy trong tình trạng hoạt động tốt với chi phí thấp nhất có thể, giữ cho máy móc hoạt động công suất tối ưu mà không bị gián đoạn và đảm bảo sự sẵn có của máy móc, tòa nhà và dịch vụ theo yêu cầu của các bộ phận khác trong nhà máy để thực hiện các chức năng của họ với lợi tức đầu tư tối ưu.

VÌ SAO QUẢN LÝ SẢN XUẤT PHẢI ĐI ĐÔI VỚI QUẢN LÝ VẬN HÀNH?

Vào những năm 1980, nhiều nhà sản xuất tại USA đã mất thị phần vào tay các đối thủ nước ngoài vì hệ thống sản xuất của họ không hỗ trợ bởi quản lý vận hành để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý mà người tiêu dùng yêu cầu. Các nhà quản lý vận hành , nhân sự chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác sản xuất với với các chức năng khác trong các tổ chức để giúp đảm bảo chất lượng, sự hài lòng của khách hàng và kiểm soát tài chính.

Chính vì vậy chức năng quản lý Vận hành đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động Sản xuất ngày nay. Đây là bộ phận hợp tác chặt chẽ với Marketing, tài chính, kế toán và nhân sự, để đảm bảo rằng công ty sản xuất hàng hóa có lợi nhuận và làm hài lòng khách hàng: Marketing sẽ giúp họ quyết định sản phẩm nào sẽ cung cấp hoặc dịch vụ nào sẽ cung cấp; Kế toán và Nhân sự giúp họ đối mặt với thách thức khi kết hợp các nguồn lực để sản xuất hàng hóa chất lượng cao đúng thời gian và chi phí hợp lý.

Vận hành sẽ hoàn chỉnh hóa hoạt động Sản xuất

Production activity control (PAC) là kết quả chắc chắn phải có của quá trình Quản trị Sản xuất và vận hành, chịu trách nhiệm như một master plan với lịch trình sản xuất chính và kế hoạch yêu cầu vật liệu. Đồng thời, PAC sẽ tận dụng tốt lao động và máy móc, giảm thiểu hàng tồn kho trong quá trình làm việc và duy trì dịch vụ khách hàng.

Production and operations management

a) Hoạch định

Luồng công việc qua từng mắt xích chuỗi sản xuất phải được lên kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu:

  • Đảm bảo các vật liệu, dụng cụ, nhân sự và thông tin cần thiết có sẵn để sản xuất các bộ phận khi cần thiết.
  • Lịch trình bắt đầu và ngày hoàn thành cho mỗi đơn hàng tại mỗi trung tâm làm việc để ngày hoàn thành theo lịch trình của đơn đặt hàng có thể được đáp ứng. Điều này sẽ liên quan đến người lập kế hoạch trong việc phát triển một hồ sơ tải cho các trung tâm làm việc.

b) Thực thi

Sau khi kế hoạch được thống nhất, PAC sẽ đưa chúng vào hoạt động bằng cách tư vấn cho các nguồn lực những gì phải được thực hiện bằng cách:

  • Thu thập thông tin cần thiết để làm cho sản phẩm.
  • Phát hành đơn hàng theo ủy quyền của MRP.

c) Kiểm soát

Khi kế hoạch được thực hiện và các đơn đặt hàng được phát hành, quy trình phải được theo dõi để tìm hiểu những gì đang thực sự xảy ra. Các kết quả được so sánh với kế hoạch để quyết định xem hành động khắc phục có cần thiết hay không. Kiểm soát hoạt động sản xuất sẽ làm như sau:

  • Xếp hạng các đơn hàng theo thứ tự ưu tiên mong muốn theo trung tâm làm việc và thiết lập danh sách công văn dựa trên thông tin này.
  • Theo dõi hiệu suất thực tế của các đơn đặt hàng công việc và so sánh nó với lịch trình theo kế hoạch. Khi cần thiết, PAC phải có hành động khắc phục bằng cách bổ sung, sắp xếp lại hoặc điều chỉnh công suất để đáp ứng các yêu cầu giao hàng cuối cùng.

Các chức năng này sẽ phụ thuộc vào loại quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất có thể được chia thành Project, Intermittent, Batch, Repetitive, Continuous Flow và việc phân loại quy trình sản xuất này cũng phụ thuộc nhiều vào yếu tố cấu thành nên môi trường sản xuất xung quanh nó.

Nói tóm lại, mọi thứ liên quan đến quy trình sản xuất như thiết kế, thực hiện và kiểm soát là nhiệm vụ của quản lý vận hành. Và mục đích duy nhất là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mong muốn cho khách hàng đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều tuân thủ các chính sách do ban quản lý của công ty đưa ra. Trọng tâm cũng là để đảm bảo rằng có ít hoặc không có sự lãng phí trong và sau quá trình sản xuất, thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty.

Sản xuất là điểm khởi đầu quan trọng của Chuỗi cung ứng, nhưng vai trò của Vận hành sẽ hoàn thiện và tối ưu điểm khởi đầu này. Việc tích hợp 2 hoạt động Sản xuất và Vận hành là một yếu tố cốt yếu trong quá trình tối ưu hóa Chuỗi cung ứng bởi vai trò song song trong việc tạo ra sản phẩm, kiểm soát chất lượng và xử lý BOM thông qua các nhiệm vụ thiết lập lịch trình sản xuất đảm bảo phù hợp với khả năng của nhà máy; kiểm soát chất lượng; bảo trì các thiết bị, … bằng hàng các phương pháp quản lý tiêu biểu như Kanban, Just-In-Time hay Kaizen.

Theo mdcegypt.com & brainscape.com

Chương trình đào tạo Chuyên viên Chuỗi cung ứng 

Supply Chain Executive

“Thiết kế lộ trình phát triển trên bản đồ sự nghiệp chuỗi cung ứng”

Xây dựng tư duy hệ thống kết hợp trải nghiệm mô hình”

 

 

Hội thảo ASCC 23: Supply Chain Competency Frameworks 

Strategize Meta Competencies for Your Career.

Learn more about us!!!