Supply Chain

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới

Các tổ chức đào tạo Supply Chain toàn cầu đóng góp phần lớn. trong việc phát triển Lĩnh vực Chuỗi cung ứng hiện nay. Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu,.chuẩn hóa và phát triển các chương trình đào tạo phù hợp.làm kim chỉ nam cho các nhân sự trong ngành.

Ngoài ra, đây cũng là nơi tụ họp các doanh nghiệp và chuyên gia toàn cầu với cùng mục tiêu nghiên cứu & phát triển lĩnh vực chuỗi cung ứng. Là một nhân sự trong ngành chuỗi cung ứng. Bạn có biết đến 5 tổ chức đào tạo chuỗi cung ứng toàn cầu này:

 • Association for Supply Chain Management (ASCM)
 • Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
 • The Institute for Supply Management (ISM®)
 • International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)
 • Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT)

1. Association for Supply Chain Management (ASCM)

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới - ASCM

Association for Supply Chain Management (ASCM) là hiệp hội hàng đầu thế giới về chuyển đổi,. đổi mới và lãnh đạo trong tổ chức chuỗi cung ứng. Tổ chức đào tạo supply chain này được xây dựng trên nền tảng của chứng chỉ APICS (Supply Chain Council).với lịch sử hơn 60 năm, đây là hiệp hội phi lợi nhuận lớn nhất về chuỗi cung ứng. 

Sứ mệnh của ASCM là: “Thúc đẩy sự tiến bộ của quản lý chuỗi cung ứng đầu cuối thông qua tổng thể kiến ​​thức, nghiên cứu đổi mới, hệ thống và phương pháp để tạo ra giá trị cho khách hàng, thành viên và tổ chức.”

ASCM đào tạo các chương trình APICS như CSCP – Certified Supply Chain Professionals,.CPIM – Certified in Production and Inventory, CLTD – Certified in Logistics Transportation and Distribution, SOCR-P – SCOR Professional. Ngoài ra, hiệp hội còn kết nối các chuyên gia chuỗi cung ứng.và các công ty trên toàn thế giới với tư duy lãnh đạo mới nhất.trên tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng. Hiện nay, hiệp hội đang thúc đẩy sự đổi mới trong ngành với các sản phẩm,.dịch vụ và quan hệ đối tác mới cho phép các công ty tối ưu hóa hơn nữa chuỗi cung ứng của mình,.đảm bảo lợi thế cạnh tranh và nâng cao lợi nhuận.

Các hoạt động của ASCM – Association for Supply Chain Management:

 • Đào tạo học tập & phát triển các chương trình APICS
 • Nghiên cứu, báo cáo chuỗi cung ứng, tạp chí The Journal of Operations Management,.The Transportation Journal và những tài liệu chuyên môn
 • Giải pháp chuỗi cung ứng doanh nghiệp
 • Quỹ nhân đạo ASCM (các hoạt động về giáo dục, đào tạo, y tế, cộng đồng,…)

2. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới - CSCMP

Được thành lập vào 1963, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). là hội đồng chuyên nghiệp ưu việt của các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. CSCMP có mục tiêu:

 •  Kết nối các chuyên gia chuỗi cung ứng để hợp tác, nâng cao khả năng lãnh đạo chuỗi cung ứng của họ kỹ năng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trong vòng đời.
 •  Xác nhận năng lực chuyên môn thông qua các cấp chứng chỉ và phát triển nghề nghiệp.
 •  Xác định và thực hiện nghiên cứu bổ sung vào cơ sở kiến ​​thức.về lý thuyết và thực hành chuỗi cung ứng.
 •  Tạo nhận thức về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với kinh doanh và nền kinh tế.

Sứ mệnh của CSCMP là: “Nâng cao nghề nghiệp chuỗi cung ứng bằng cách kết nối, giáo dục và phát triển các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng trên thế giới trong suốt sự nghiệp của họ”

Các hoạt động của CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals

 • Đào tạo & cấp chứng nhận SCPro™
 • Xuất bản các nghiên cứu, báo cáo & xuất bản các tạp chí khoa học “Supply Chain Quarterly” “the Journal of Business Logistics”,…
 • Tuyển dụng, kết nối sự nghiệp chuỗi cung ứng
 • Tổ chức hội nghị chuỗi cung ứng EDGE, hội nghị chuyên đề nghiên cứu hàn lâm, hội nghị bàn tròn,…
 • Các hoạt động cộng đồng, tình nguyện

3. The Institute for Supply Management (ISM®)

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới - ISM

The Institute for Supply Management (ISM®) là tổ chức quản lý cung ứng chuyên nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên.và lớn nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1915, ISM có hơn 50.000 thành viên trên 100 quốc gia.

Trong hơn một thế kỷ, Viện Quản lý Cung ứng ® (ISM) đã nâng cao năng lực nhân sự quản lý cung ứng và mua hàng thông qua việc đào tạo, cấp chứng chỉ, phát triển lãnh đạo và nghiên cứu. Sứ mệnh của ISM là: “Thúc đẩy thực hành quản lý cung ứng để thúc đẩy giá trị và lợi thế cạnh tranh, và đóng góp vào một thế giới thịnh vượng, bền vững.”

ISM là tổ chức đào tạo Supply Chain chuyên về các nhân sự quan tâm đến quản lý nguồn cung làm việc tại hơn 80 quốc gia cung cấp các chứng chỉ: Certified Professional in Supply Management® (CPSM®) và Certified Professional in Supplier Diversity® (CPSD®) qualifications.

Các hoạt động của ISM – The Institute for Supply Management

 • Đào tạo & cấp chứng nhận CPSM® and CPSD™ trong quản lý cung ứng
 • Nghiên cứu, báo cáo & khảo sát qua ISM Report và một số tạp chí khoa học Inside Supply Management Magazine, ISM Press Room
 • Tổ chức hội nghị thường niên Utility Purchasing Management Group (UPMG) Annual Conference và ISM2021 Annual Conference
 • Các hoạt động cộng đồng

4. International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới - FIATA

FIATA là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1926, là tổ chức đại diện chính thức.– “tiếng nói toàn cầu của ngành dịch vụ logistics”, thúc đẩy sự phát triển ngành một cách toàn diện trong đó có việc hình thành tiêu chuẩn nghề nghiệp.và nâng cao năng lực quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng. Thành viên của FIATA bao gồm 108 Thành viên Hiệp hội và hơn 5.800 Thành viên Cá nhân, đại diện cho hơn 40.000 công ty giao nhận và logistics trên toàn thế giới. FIATA có sứ mệnh:

 • Đoàn kết ngành giao nhận vận tải trên toàn thế giới;
 • Đại diện, thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của ngành công nghiệp bằng cách tham gia như các cố vấn hoặc chuyên gia trong các cuộc họp của các cơ quan quốc tế đối phó với giao thông;
 • Phổ biến thương mại và công nghiệp và công chúng nói chung với các dịch vụ do các nhà giao nhận vận tải cung cấp thông qua việc phổ biến thông tin, phát hành các ấn phẩm, v.v.;
 • Chuẩn hóa  và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp bởi giao nhận hàng hóa bằng cách phát triển và phát huy văn bản chuyển tiếp thống nhất, điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn, vv .;
 • Hỗ trợ đào tạo nghề cho giao nhận hàng hóa, vấn đề bảo hiểm trách nhiệm, công cụ thương mại điện tử bao gồm trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và mã vạch.

Để theo kịp môi trường kinh tế số đang phát triển nhanh chóng và nắm bắt được các quy trình kinh doanh tiên tiến như e-commerce, e-freight and e-logistics, điều chắc chắn cần thiết là ngành vận tải – logistics phải dựa vào nguồn nhân lực được đào tạo phù hợp và có kỹ năng. Chính vì vậy, FIATA đã phát triển 2 chương trình FIATA Diploma in International Freight Forwarding và FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management.

Xem thêm: FIATA văn bằng quốc tế về Logistics và quản trị Chuỗi Cung Ứng

Các hoạt động của FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations

 • Đào tạo & cấp văn bằng FIATA Diploma in International Freight Forwarding và FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management
 • Vận động chính sách thương mại quốc tế và luật
 • Nghiên cứu  & phát triển các dự án số hóa như “Proof of concept”
 • Tổ chức hội nghị thường niên FIATA World Congress và FIATA Week
 • Các hoạt động cộng đồng

5. Inchainge

5 tổ chức đào tạo Supply Chain hàng đầu thế giới - Inchainge

Sứ mệnh của Inchainge là hỗ trợ một thế giới bền vững và hòa nhập hơn, nơi mọi sinh viên và chuyên gia đều có cơ hội hiểu và cải thiện chuỗi giá trị. Các trò chơi mô phỏng dựa trên nhóm của chúng tôi không chỉ đề cập đến các chủ đề chuỗi giá trị cốt lõi như quản lý chuỗi cung ứng, vốn lưu động và nền kinh tế vòng tròn mà còn được thiết kế để kích thích sự liên kết giữa các lĩnh vực.

Trong hơn 10 năm, Inchainge đã thiết lập các chương trình Học tập và Phát triển với các công ty từ khắp nơi trên thế giới:

 • 50% trong số 25 chuỗi cung ứng hàng đầu của Gartner
 • 40% trong top 10 toàn cầu của các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ 3
 • 40% trong số 100 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu (Fortune).

Phương pháp của Inchainge có sự khác biệt. Bằng việc thiết kế các trò chơi giả lập chuỗi cung ứng. dựa trên nguồn dữ liệu khổng lồ từ các doanh nghiệp đối tác. Mô hình giả lập chuỗi cung ứng hiện đang được ứng dụng tại hơn 700 trường đại học.và nhiều công ty thành công nhất trên thế giới.

Các hoạt động của Inchainge

 • Nghiên cứu, xây dựng, cung cấp nền tảng mô hình giả lập chuỗi cung ứng phục vụ cho giáo dục, đào tạo
 • Xây dựng thư viện tư liệu về các cases của doanh nghiệp
 • Tố chức event, webinar về ngành
 • Tổ chức cuộc thi chuỗi cung ứng toàn cầu Global Student Challenge và Global Pro Challenge
 • Các hoạt động cộng đồng

Xem thêm: Cuộc thi chuỗi cung ứng toàn cầu Vietnam Supply Chain Challenge

—-

5 tổ chức đào tạo supply chain hàng đầu thế giới đều có mục tiêu chung …về việc phát triển nguồn nhân lực của ngành cũng như giúp thế giới vận hành tốt hơn nhờ chuỗi cung ứng. Để nắm bắt các xu hướng mới nhất về chuỗi cung ứng, việc tham gia vào các hoạt động của tổ chức là điều cần thiết. Hơn nữa việc sở hữu được những chứng chỉ, văn bằng được cấp bởi các tổ chức chuyên môn hàng đầu thế giới là những lợi thế cạnh tranh giúp bạn phát triển nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo Quản trị Điều hành Chuỗi cung ứng – Higher Diploma in Supply Chain Management giúp xây dựng và hệ thống kiến thức toàn diện về Quản trị Chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp sự chia sẻ về trải nghiệm vận hành thực tế từ đội ngũ giảng viên đảm nhiệm các vị trí quản lý cao cấp từ các tập đoàn, doanh nghiệp.Supply Chain Seminar Seri

Nâng cao vị thế chuỗi cung ứng gắn liền với chiến lược tài chính doanh nghiệp với Hội thảo SCSS_No.05/23 Cost Management In Supply Chain: Strategies For Reducing Expenses And Maximizing Profitability

Learn more about us!!!