Supply Chain Production

Những dự đoán tương lai trong Chuỗi cung ứng Sản xuất

Không ai có thể dự đoán trước được tương lai, tuy nhiên vẫn có những cá nhân đủ khả năng để thực hiện một vài ước đoán có căn cứ và có thể đúng về một số lĩnh vực nhất định – như trong ngành chuỗi cung ứng sản xuất chẳng hạn. Trong thập kỷ tới, tăng trưởng của chuỗi cung ứng sản xuất được dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh tùy thuộc vào sự tham gia thành công với người tiêu dùng.

 

Theo bản báo cáo IDC FutureScape: Worldwide Supply Chain 2017 Predictions từ tờ IDC Manufacturing Insights, 10 dự đoán sau đây sẽ rất có thể thành hiện thực vào thập kỷ tới.

 

 

Theo ông Simon Ellis, Phó Giám đốc chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu tại IDC Manufacturing Insights cho biết: “Những năm tới đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chung của các tổ chức chuỗi cung ứng. Mặc dù các dự đoán này chủ yếu tập trung vào thời gian ngắn hạn, nhưng các tác động mà chúng mang lại sẽ có ảnh hưởng trong nhiều năm sau đó.

 

Ông chia sẻ thêm: “Mọi người nên chú ý rằng những dự đoán này không có tính hữu hạn và có thể xảy ra một cách liên tục và thay đổi trong môi trường công nghiệp sản xuất lẫn nền kinh tế toàn cầu”.

 

Bên cạnh đó, các nhà phân tích từ HIS Markit cũng đưa ra bản báo cáo riêng của mình với top 7 xu hướng chuỗi cung ứng sản xuất trong năm 2017 sẽ như sau (không theo thứ tự):

  • Thị trường toàn cầu sẽ tăng trưởng dù gặp nhiều khó khăn.
  • Sử dụng số liệu phân tích điện toán đám mây cho máy tính địa phương.
  • Tự động hóa công nghiệp để tăng tính ảnh hưởng trong lĩnh vực thuê ngoài hoặc thay đổi địa điểm sản xuất.
  • Vận dụng các giải pháp phần mềm tập trung để giữ khả năng cạnh tranh.
  • Củng cố thị trường thiết bị vốn. » Chiến thắng nhờ vào các tiêu chuẩn kết nối cộng đồng.
  • Tận dụng tối đa trí thông minh nhân tạo (AI) trong hệ thống nhà máy.

 

Vietnam Logistics Review

Theo Inbound Logistics

Learn more about us!!!