fbpx
Mô hình SCOR Supply Chain

Khung tham chiếu nhân sự SCOR trong quản lý chuỗi cung ứng

Khung tham chiếu nhân sự SCOR trong quản lý chuỗi cung ứng

Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn đánh mạnh mẽ vào nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Điều đó tạo nên xu hướng chuyển dịch từ phát triển sang tồn tại của nhiều doanh nghiệp. Cắt giảm nhân sự giúp doanh nghiệp bớt được khoảng chi phí cho nguồn nhân lực song cũng phải quan tâm việc tái cơ cấu nội bộ để chuẩn bị cho sự phát triển khi giai đoạn bình thường mới diễn ra. Theo 2021 Deloitte Global Human Capital Trends, yếu tố cốt lõi giải đáp cho mọi câu hỏi, mọi vấn đề cũng như các quyết định chính là NHÂN SỰ

Bắt đầu từ SCOR phiên bản thứ 10, yếu tố con người được giới thiệu đã cung cấp cho các nhà quản lý và chuyên gia cũng như nhân sự trong ngành Supply Chain những tiêu chuẩn về các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và quản lý quy trình. Phần này vô cùng hữu ích đối với cấp quản lý trong việc quản lý nhân sự. Bên cạnh đó, đây là một công cụ để nhân tài có thể tự đánh giá kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. 

Khung quản lý năng lực nhân sự SCOR bao gồm các yếu tố về 

 • Kỹ năng
 • Kinh nghiệm
 • Năng lực
 • Đào tạo và thực hành

Góc nhìn tổng hợp về kỹ năng chuỗi cung ứng trong Khung quản lý Kỹ năng của SCOR được thể hiện tại 4 khu vực:

 • Các kỹ năng cơ bản cần thiết để thực hiện và quản lý các quy trình tổng thể (ví dụ: Tìm nguồn cung ứng hoặc Lập kế hoạch) và quy trình độc lập.
 • Các kỹ năng quan trọng giúp phân biệt các nhà lãnh đạo với những nhân sự thực thi ở mức cơ bản trong cùng một quy trình cụ thể.
 • Đo lường hiệu suất thông qua các thước đo SCOR liên quan đến việc đánh giá liên tục hiệu suất công việc trong từng giai đoạn của quy trình.
 • Chứng nhận cho các kỹ năng của chuỗi cung ứng bao gồm các chương trình đào tạo hoặc chứng nhận.

Các yếu tố chính của khung tham chiếu nhân sự của mô hình SCOR

Khung tham chiếu về kỹ năng (Skill)

Kỹ năng là khả năng cung cấp các kết quả được xác định trước với đầu vào là thời gian và năng lượng tối thiểu. Các kỹ năng được xác định rõ hơn bởi Kinh nghiệm (Experiences), Năng lực (Aptitudes), Đào tạo (Trainings) và các cấp độ Năng lực (Competency levels). 

Ví dụ về các kỹ năng của chuỗi cung ứng bao gồm: Lập kế hoạch tổng thể (Master Scheduling), Quy định xuất nhập khẩu (Import/Export Regulations), Lập kế hoạch sản xuất (Production Planning) và Giảm thiểu rủi ro (Risk Mitigation), …

Khung tham chiếu về kinh nghiệm (Experience)

Kinh nghiệm là kiến ​​thức hoặc khả năng có được do quan sát hoặc tích cực trải nghiệm. Kinh nghiệm có được khi thực hiện công việc trong môi trường thực tế và trải qua các tình huống khác nhau đòi hỏi các hành động khác nhau được triển khai. 

Ví dụ về kinh nghiệm trong chuỗi cung ứng bao gồm: Đếm chu kỳ (Cycle Counting), Cross Docking và Xử lý Vật liệu Nguy hiểm (Hazardous Materials Handling), …

Khung tham chiếu về năng lực (Aptitude)

Năng lực là khả năng tự nhiên, có được, học được hoặc được phát triển để thực hiện một loại công việc nhất định ở một mức độ nhất định.

Ví dụ về năng lực trong chuỗi cung ứng bao gồm: Tính chính xác (Accuracy), Khả năng phân tích (Analytical) và Khả năng lãnh đạo bẩm sinh (Natural leadership), …

Khung tham chiếu về đào tạo (Training)

Đào tạo là việc phát triển một kỹ năng hay một hoạt động nhất định thông qua sự hướng dẫn. 

Ví dụ về đào tạo trong chuỗi cung ứng bao gồm: đào tạo chính thức như chứng chỉ SCOR-S (SCOR-S certification), nhưng cũng bao gồm các khóa học (courses) và đào tạo tại chỗ (on-the-job training).

Khung tham chiếu về mức độ năng lực (Competency)

Mức năng lực mô tả mức độ hoặc trạng thái của trình độ để thực hiện một vai trò hoặc nhiệm vụ nhất định. SCOR công nhận 5 cấp độ năng lực:

 • Nhân sự mới (Novice): Chưa qua đào tạo, không kinh nghiệm. Họ cần được chỉ dẫn hoặc làm theo tài liệu chi tiết để có thể thực hiện công việc.
 • Nhân sự mới bắt đầu (Beginner): Thực hiện công việc với nhận thức tình huống hạn chế.
 • Nhân sự có năng lực (Competent): Hiểu công việc và có thể xác định các ưu tiên để đạt được mục tiêu.
 • Nhân sự thành thạo (Proficient): Giám sát tất cả các khía cạnh của công việc và có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên các khía cạnh tình huống.
 • Chuyên gia (Expert): Hiểu biết trực quan. Họ có thể áp dụng các mẫu kinh nghiệm cho các tình huống mới.

Ví dụ: Khung yêu cầu tiêu chuẩn cho vị trí Capacity Planning/Management 

Processes
Identify, Assess and Aggregate Return Resources
Manage Supply Chain Network
Experiences
Capacity planning
Enterprise Resource Planning (ERP)
Forecasting
Inventory Valuation/Financial Analysis
Master Data/Document Management
Modeling Techniques
MS Office (Excel, Powerpoint, Word, Access)
Sales and Operations Planning (S&OP)
Selecting & Scheduling Modes of Transportation
Spreadsheet Management
Transportation Management – Mode Capabilities/Capacities/Lead Times
Transportation/Warehouse Management systems (TMS/WMS)
Aptitudes
Accountable
Accountable
Computer Literate
Facilitation ability
Leadership
Trainings
APICS CPIM
Basic legal process (embargo, black list)
Basic Supply Chain Finance
Capacity Management ( Aggregate Planning)
Cellular Manufacturing
Credit Management
Techniques of Detailed Capacity Planning Process
Practices
Supply Network Planning
Demand Planning
Demand Management
Sales and Operations Planning

Nguồn: SCOR Model revision 11.0

 

Kết lại, nhân sự là chìa khoá trong việc triển khai các hoạt động chuỗi cung ứng. Nếu nguồn nhân lực của doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ và có tính gắn kết cao, khác biệt và năng suất thì đó chính là công cụ mạnh mẽ trong sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Phần nhân sự trong mô hình SCOR đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân sự lĩnh vực supply chain thông qua các khung tham chiếu về kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, đào tạo và thực hành. SCOR đã chứng minh đây không chỉ là một mô hình tham chiếu về quy trình các hoạt động cung ứng hàng hoá/dịch vụ trong chuỗi cung ứng mà còn là một công cụ quản lý mạnh mẽ trên cả phương diện quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Tham khảo: 

 • APICS. (2017). SCOR 12.0 Quick Reference Guide [Ebook] (p. 5).
 • APICS. (2017). Supply Chain Operations Reference Model [Ebook] (11th ed.).
 • 2021 DELOITTE GLOBAL HUMAN CAPITAL TRENDS: The social enterprise in a world disrupted, Leading the shift from survive to thrive. (2021). Deloitte.

______________________________________

Chuỗi bài viết về Mô hình tham chiếu vận hành chuỗi cung ứng (Supply Chain Operations Reference Model – SCOR Model) gồm 5 chủ đề. Mục tiêu giúp nhân sự, chuyên gia, nhà quản trị trong mọi lĩnh vực hiểu hơn về mô hình SCOR nổi tiếng được vận dụng như một phương pháp, công cụ chuẩn đoán, tham chiếu, đối chuẩn và đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết mới sẽ ra mắt vào thứ 6 hằng tuần theo lộ trình cụ thể như sau:

NÂNG CAO KIẾN THỨC CỦA BẠN VỚI 

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ APICS VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 

CPIM & CSCP

VILAS